Представят в Стара Загора мерки по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, провежда информационна кампания.

energiyna efektivnostЩе бъдат представени процедурите „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на малки и средни предприятия“ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020.

Информационният ден в Стара Загора е на 22 юни 2016 г. (сряда), в зала "П. Р. Славейков" в сградата на Община Стара Загора.

  • от 10:00 до 12:00 часа (регистрация: 9:30 - 10:00 часа) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
  • от 13:00 до 15:00 часа - процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на малки и средни предприятия“.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема