Община Мъглиж получава терени за изграждане на комплекс за социални дейности

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Мъглиж правото на собственост върху имоти в село Ягода за изграждане на цялостен комплекс от сгради за социални дейности и обособяване на терени за спорт и отдих.

uchilishte selo yagodaЧетирите терена са с обща площ близо 50 декара и са застроени с триетажна училищна сграда – пансион, работилници, гаражи, физкултурен салон и бунгала.

Община Пловдив получи правото да управлява къща „Ламартин“ за срок от 10 години. Архитектурно-художествената и историческа недвижима културна ценност от национално значение се намира на ул. „Княз Церетелев“ №19 в града и до момента е била в управление на областния управител. С преминаването на имота към общината ще се създаде възможност за обновяване и популяризиране на обекта в европейски и международен план във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата през 2019 г.

Правителството разреши на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД да продаде на търг свои имоти. Единадесет от тях се намират в местността Чифлика, с. Хаджидимитрово, община Тунджа, и са с обща площ около 60,6 дка, а един, с площ от 595 кв. м, се намира в с. Медвен, област Сливен. Повечето сгради в имотите са съборени и липсва икономическа и социална полза от тях. Същевременно дружеството има нужда от финансови средства за завършването на новата болнична сграда, в която да се премести цялото лечебно заведение.

Имотите ще се продават на търг при начална цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, а паричният ресурс от продажбата на имотите ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции. Болницата акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 90,87% от капитала.

www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber