Пръскането срещу кърлежи в Стара Загора започва на 7 май

Пръскането на тревните площи в Стара Загора срещу кърлежи започва на 7 май 2015 г. За целта Общината сключи договор с фирмата изпълнител „Д.Д.Д.- 1“ ЕООД София. Копие от него, графикът за обработка и информация за препарата, с който ще се извършва обработката, са изпратени за контрол до Регионалната здравна инспекция - Стара Загора.

Пръскане срещу кърлежиПо искане на граждани, със заповед на кмета Живко Тодоров са определени длъжностни лица, които ще следят за изпълнението на дейностите и ще присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти.

Административните бюра, звено „Озеленяване“ и директорите на съответните детски и социални заведения са създали организация за окосяване на площите, подлежащи на обработка. Обработката на тревните площи срещу кърлежи в града ще се извършва едновременно от 3 екипа, а на детските и социалните заведения в града - от два екипа. Два екипа ще обработват тревните площи в селата от общината.

Пръскането ще се извършва вечер след 20:00 часа. По график то трябва да приключи до 19 май 2015 г. Община Стара Загора си запазва правото за промени в графика, при наличие на неподходящи климатични условия, за което ще бъде подадена своевременно информация на сайта на местната администрация.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...