Критичният път между Мъглиж и село Селце получи финансиране за ремонт

Критичният път между Мъглиж и с. Селце получи финансиране за ремонт

Одобрени са два проекта, свързани с решаване на проблемите на пътя между град Мъглиж и село Селце. Ще бъде извършено аварийно възстановяване и укрепване на свлачищни и срутищни участъци на единственото шосе, към живописното планинско село, което е в недобро състояние.

Ръководството на Община Мъглиж полага много усилия и грижи за развитието на селския туризъм. Едно от емблематичните места в региона, които заслужават това усилие, е село Селце. Излязлото като от приказка, китно и с добре поддържани къщи и окосени дворове с грижливо обработвани цветни лехи, то се превръща с времето в любимо и специално място за посещение и пълноценен отдих. Съвсем естествено е състоянието на местната инфраструктура да бъде от решаващо значение за развитието на туризма, това с пълна сила важи и за село Селце.

Един от най-критичните пътни участъци, които са част от четвъртокласната общинска пътна мрежа, е пътят от град Мъглиж до с. Селце. Над 20 години инфраструктурата на посочения пътен участък прогресивно се влошава и това създава обективни предпоставки и опасности за здравето и живота на хората.

Често явление са свличанията на земна и скална маса по пътното платно, което води до частична или пълна непроходимост и създава затруднения за придвижване на пътникопотока. В края на 2016 г., във форсмажорни обстоятелства, Община Мъглиж отдели 191 966 лева. от собствения си бюджет за частична рехабилитация (изкърпване и запълване на дупки) на този колизионен пътен участък.

С Постановление № 63 от 26 април 2018 г. на Министерски съвет (Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.), през Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане, бяха одобрени два проекта, свързани с решаване на проблемите на пътя между град Мъглиж и село Селце.

Единият проект е за аварийно възстановяване и укрепване на свлачищни и срутищни участъци по протежението на общински път SZR 1081 – с. Тулово – гр. Мъглиж – с. Селце и изграждането на отводнителна система в шестте колизионни участъка (изграждане на нови водостоци). Стойността на този първи проект е 648 060 лева, като те са постъпили по банковата сметка на Община Мъглиж.

Направените хидрогеоложки проучвания показват, че без реализирането на този проект не може да се премине към укрепване на двата пътни свлачищни участъка, намиращи се на около 6 км от общинския център в посока с. Селце. С цитираното вече постановление на Министерски съвет, по механизма Спрасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи, бяха върнати на Община Мъглиж направените в края на 2016 г. разходи от 191 966 лева.

Този успех е от решаващо значение за развитието на туризма в село Селце.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Колко и какви ваксини пристигат в България и как е организиран процесът за имунизацията на хората?

Мини Марица изток

Най-четеното от последните дни