Резултати от изборите за президент в област Стара Загора

Избирателната активност в област Стара Загора на балотажа е 53%. Гласували са 160 283 души. Спрямо първи тур активността е по-ниска с 6%. В община Стара Загора са гласували 54,16%, в община Казанлък 51,69%. Най-активни са в община Опан. Там правото си на вот са упражнили 65,95%.

Официални окончателни резултати на Централна избирателна комисия от изборите за президент и вицепрезидент на републиката в област Стара Загора при обработени 100% протоколи

Кандидат / Партия, Коалиция, ИКДействителни
гласове
Разпределение
13 Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
Инициативен комитет
96 578 61,15%
17 Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев
ПП ГЕРБ
54 890 34,75%
- Не подкрепям никого 6 469 4,10%

izbori sz 2016

В община Чирпан са гласували – 49,24%, община Раднево – 58%, община Братя Даскалови – 62,24%, община Гълъбово – 59,91%, община Павел баня – 46,95%, община Мъглиж – 48,18%, община Гурково – 49,63% и община Николаево – 52,82%.

Изборният ден във всички единайсет общини в област Стара Загора протече спокойно, без нарушения. Няма сигнали, опорочаващи изборния процес. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Стара Загора Теодора Крумова.

Общият брой на секциите е 487, а броят на избирателите по списък - малко над 300 000. Гласуването се осъществи експедитивно и опашки не се образуваха, за разлика от първи тур.

 

Сумарни данни при обработени 100% протоколи за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

Район № 27 - СТАРА ЗАГОРА 

 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 313625
Б. Брой на СИК в района 487
В. Брой на СИК, предали протокол 487
Г. Брой на СИК, предали разпечатка - протокол от машината за гласуване 20

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 298017
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 3331
3. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) и гласувалите машинно 160779
3.а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина (сумата от числата по т. 3, буква „а“ от протоколите на СИК) 158209
3.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК) 2570

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Бюлетини извън избирателната кутия

4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 154720
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 570
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) 4
4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) 122

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

5. Общ брой на намерени в избирателната кутия бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 160779
5.а) Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 158209
5.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 2570
6. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 2842
6.а) брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6, буква „а“ от протоколите на СИК 2812
6.б) брой на празните гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК) 30
7. Общ брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 157937
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1. от протоколите на СИК) 151468
7.1.а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини), подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1., буква „а“ от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР и сумата от числата по т.7.1. от протоколите на СИК – Приложение № 86-х-ПВР) 149102
7.1.б) брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7.1., буква „б“ от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР) 2366
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК) 6469
7.2.а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК – Приложения № 86-х-ПВР и сумата от числата по т. 7.2., буква „а“ от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР) 6295
7.2.б) брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7.2., буква „б“ от протоколите на СИК – Приложения № 86-хм-ПВР) 174

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
13 Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
Инициативен комитет
от маш. глас.: 1391
от бюлетини: 95187
общо МГ+Б: 96578
от бюлетини: 719
17 Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев
ПП ГЕРБ
от маш. глас.: 975
от бюлетини: 53915
общо МГ+Б: 54890
от бюлетини: 379

Празни бюлетини (хартиени бюлетини и празни гласове от машинното гласуване); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни бюлетини (сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)

от маш.глас. 30
от бюлетини 1714
Общо МГ + Б 1744

 

www.infoz.bg

На подобна тема