Средната работна заплата в област Стара Загора през септември е 960 лева

Средната работна заплата в област Стара Загора през септември е 960 лева

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2016 г. е 918 лв., за август - 913 лв. и за септември - 960 лева, съобщават от Националния статистически институт. През третото тримесечие средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 930 лв.

Тя намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Култура, спорт и развлечения“ - със 7.4% и „Операции с недвижими имоти“ - със 7.1% .

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.9% спрямо третото тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 42.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 20.0% и „Други дейности“ - с 19.7%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София (столица) (1 272 лв.).

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2016 г. намаляват с 0.5% спрямо края на юни 2016 г., и достигат 103 402. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“ - с 6.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.7% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ - с 13.7%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 13.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности, към края на септември 2016, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 33.0 и 12.7%.

В края на септември 2016 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 448 или с 0.4% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - със 726 наети, „Образование“ - с 499 наети и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 423 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности“ - с 20.2%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 10.7%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на септември 2016 г. спрямо края на септември 2015 г. има в икономическа дейност  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - със 746 наети, а в процентно - в икономическа дейност „Строителство“ (с 9.7%).

Работна ръка

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24