Безработицата в община Стара Загора през октомври е 3,6%

През месец октомври в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 8993 безработни и равнището на безработица е 6,1 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Това сочат данните на Агенция по заетостта. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 348 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 50,0%.

Търсене на работаРегистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец октомври също намаляват. Общият им брой достигна 2831. Равнището на безработица е 3,6 на сто и намалява спрямо предходния септември с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 53 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2782, равнище на безработица - 3,6 на сто; община Опан - регистрирани безработни 49, равнище на безработица - 7,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1645 (58,1 на сто). Сравнението с предходния септември показва намаление с 1,4 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 45,2 на сто през октомври, 44,8 на сто предходния септември. Нарастват безработните в младежка възраст (264 през месец октомври, 250 предходния септември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 198, тоест 75,0 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1495, с 1,8 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30 - 50 години през септември. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1072 в отчетния месец, 1106 през месец септември.

С 1,8 на сто намаляват новорегистрираните безработни (481 през месец октомври, 490 предходния септември), като 290 (60,3 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 199, индустрия – 114 и търговия – 77.

www.infoz.bg

Теми: