В Старозагорска област се строят по-малко жилищни сгради спрямо 2014 г.

Общините в област Стара Загора са издали през първото тримесечие на 2015 г. разрешителни за строеж на 60 жилищни сгради с 205 жилища в тях и с 23 077 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради със 762 кв. м РЗП и на 77 други сгради с 42 248 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява със 7,7%, жилищата в тях - с 45,0%, а застроената им площ е по-малко с 45,5%.

novo stroitelstvoБроят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, е без промяна спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., но тяхната РЗП намалява с 31,8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение с 5,5%, но разгънатата застроена площ намалява с 5,6%. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Стара Загора.

В сравнение с първото тримесечие на 2014 г., издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 13.2%, жилищата в тях - с 50,7%, а разгънатата им застроена площ - с 28,1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 20,3%, а разгънатата им застроена площ - със 122,2%.

През първото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 32 жилищни сгради с 250 жилища в тях и с 28 652 кв. м обща застроена площ, и на 39 други сгради с 13 258 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 17,9%, докато броят на жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно с 39,7 и 48,4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 2,5%, а тяхната РЗП бележи увеличение с 0,6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 23,8%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават значително, съответно с 309,8 и 171%. Намаление се наблюдава и при броя на започнатите други видове сгради с 15,2%, и на общата им застроена площ - с 2,0%.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Териториално статистическо бюро - Стара Загора)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема