Установени са огнища на птичи грип в община Братя Даскалови

Във връзка с констатираните огнища на болестта инфлуенца по птиците в селата Гранит и Мирово, община Братя Даскалови, областният управител инж. Георги Ранов свика извънредно заседание на Областната епизоотична комисия.

Министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева нареди със своя заповед всички региони на България незабавно да бъдат приведени в състояние на повишена епизоотична готовност заради опасното заболяване.

При констатирани огнища се организира принудително убиване на всички засегнати и контактни птици в животновъдни обекти с констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците. В засегнатите райони в Старозагорска област се очаква да бъдат унищожени около 15 000 птици, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Транспортните средства, които се използват за събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти от животновъдни обекти, трябва да бъдат оборудвани с GPS система за проследяване. Транспортните средства трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани преди напускане на всеки обект.

На собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност и дезинфекция, ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

Мерките, които ще бъдат незабавно предприети за ограничаване на разпространението на болестта, обхващат 3 и 10-километрова зони около огнищата на заболяване. Те предвиждат засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, Държавните горски предприятия и Регионалните дирекции по горите.

goose 175168 960 720Забранява се излизането на птици извън дворовете на стопаните, които са задължени да отглеждат отделно от други домашни птици патиците и гъските.

Забранява се придвижването и транспортирането на птици в обсега на двете зони. Органите на МВР засилват контрола по пътищата във връзка с тази забрана.

Фуражите трябва да се съхраняват в закрити помещения.

Започва масово провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловците, съветите по ловно стопанство при държавните горски и ловни стопанства за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Забранява се провеждането на пазари, изложби и състезания за птици на територията на цялата страна. В предприятията за преработка на птиче месо и яйца се въвежда стриктен предкланичен преглед на птиците, предназначени за клане и следкланичен преглед на птичите трупове. Разрeшaвa се транспортиране на птиче месо от кланици, транжорни и хладилни складове, когато месото е произведено от домашни птици извън зоните с инфлуенца или с дата, която е най-малко 21 дни преди отчетената дата на най- ранното заразяване на стопанство.

Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, обществените организации, земеделските стопани са длъжни да оказват съдействие на служителите от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) при изпълнение на служебните им задължения.

Ако гражданите забележат умрели птици и имат съмнение, че смъртта им е настъпила вследствие на заболяване, могат да сигнализират на горещия телефон на БАБХ – 07712299.

Областният управител инж. Ранов ще изпрати писма до всички кметове на общини в Старозагорска област с мерките, които трябва да предприемат с цел ограничаване на инфлуенцата и разпространението й и в други населени места.

До момента са констатирани 15 огнища на птичи грип в страната.

Със заповед на министъра на земеделието и храните в оставка Десислава Танева се въвежда забрана за достъп на външни лица, както и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици, както следва:

 • Дуранкулашко езеро - Област Добрич
 • Шабленски езерен комплекс - Област Добрич
 • Варненско-Белославски езерен комплекс - Област Варна
 • Резерват Сребърна - Област Силистра
 • Комплекс Калимок - Области Русе и Силистра
 • Комплекс Беленски области - Област Плевен
 • Рибарници Мечка - Област Русе
 • Поморийско езеро - Област Бургас
 • Атанасовско езеро - Област Бургас
 • Бургаско езеро - Област Бургас
 • Комплекс Мандра - Пода - Област Бургас
 • Комплекс Стралджа - Област Бургас и Ямбол
 • Язовир Овчарица - Областите Ямбол, Хасково, Стара Загора и Сливен
 • Язовир Малко Шарково - Област Ямбол
 • Язовир Огоста - Област Монтана
 • Рибарници Орсоя - Област Монтана
 • Язовир Пясъчник - Област Пловдив

Допълнение (4 януари 2017 г.):

Констатираните огнища на инфлуенца по птиците в България (птичи грип) са 26, съобщи Българската агенция по безопасност на храните след проведено заседание на Националния оперативен щаб за контрол и ликвидиране на заболяването. Със съдействие на Министерството на правосъдието се предвижда в борбата със заболяването да се включат и лица, лишени от свобода.

С последните констатирани огнища ще бъдат унищожени над 116 хил. птици. Заболяването по птиците е установено във Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София-област, Стара Загора и Ямбол.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема