Общински служители ще се обучават в противодействие на корупцията

Общински служители ще се обучават в противодействие на корупцията

266 служители от Община Стара Загора ще преминат обучение по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация“. Той е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на стойност 119 940 лв.

Целта на проекта е да се подобри ефективността и квалификацията на служителите за предоставяне на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса.

Общинските служители ще бъдат обучени в обвързаност на личните цели с целите на администрацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на служебните задължения. Те ще усвояват нормите за етично и професионално поведение за предотвратяване на прояви  на бюрокрация, корупция и други незаконни действия. Очакваният ефект е повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите и утвърждаване на авторитета на Община Стара Загора.

Очаква се служителите да придобият качества за разпознаване на личните желания, готовност и успешност в постигането на цели, принципи на изграждане и поддържане на организационна принадлежност и способност за създаване на мотивираща работна среда и умения за работа с хора, съощи секретарят Цена Велкова.

В рамките на проекта ще бъдат обучени и 6 служители по индивидуални обучения в Института за публична администрация - София.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Община Стара Загора)

Споделете!

На подобна тема