Увеличава се броят на издадените книги в област Стара Загора

През 2016 година в област Стара Загора са издадени 108 книги с годишен тираж 24 000, 24 брошури с годишен тираж 17 000, 7 регионални вестника с годишен тираж 547 000 и еднократен тираж 10 000, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

newspaperВ сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава със 7 (5.6%), а средният тираж се увеличава от 240 през 2015 на 311 през 2016 г., или с 29.6%.

Спрямо 2015 г. издадените вестници намаляват с 3 (30%), а тиражът - с 527 000 (49.1%). Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 5.2% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 3% от тиража на всички регионални вестници.

www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber