Д-р Душо Гавазов: Има доста пробойни в здравеопазването в малките населени места

Област Стара Загора разполага с пълната гама от лечебни заведения – университетска многопрофилна болница, частни болници, медицински центрове, специализирани здравни заведения, 232 общопрактикуващи лекари.

Общински болници има в Казанлък, Раднево, Чирпан и Гълъбово. В останалите шест общини обаче болнични заведения няма.

"Тези общини имат относително малък брой население и се намират близо до болници. Най-отдалечената община е на 40 км. В 9 общини от общо 11 има филиали на спешна помощ. Това също благоприятства достъпа до болнична помощ. По инфраструктура и брой лекари сме много добре в сравнение със средните за страната нива. За сега все още нямаме кризисни ситуации, но възрастта на общопрактикуващите лекари се увеличава и проблем може би ще настъпи, защото почти няма млади лекари, които да специализират обща медицина" - коментира директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Златина Нанева.

В община Мъглиж болница няма и достъпът до медицински грижи е чрез филиала на спешна помощ. В общината живеят около 12 000 души, като не малка част от тях са без работа и съответно – без здравно осигуряване.

"Филиалът на спешна медицинска помощ е в доста окаяно положение –морално остаряла материално техническа база и апаратура. До колкото са възможностите на общинска администрация, при силно лимитирания бюджет, се опитваме да помагаме. Аз като лекар намирам доста пробойни в здравното обслужване на хората в общината. Филиалът по спешна медицинска помощ на моменти изпълнява функцията на домашен лекар на хората без здравни осигуровки, което допълнително затруднява работата на екипа. Няма нормативен акт, чрез който да принудим един общопрактикуващ лекар да лекува хора, които са без здравни осигуровки" - каза зам.-кметът на Мъглиж д-р Душо Гавазов.

Всички села в област Стара Загора са обезпечени с общопрактикуващи лекари, но тъй като в повечето от тях броят на населението е малък, един личен лекар обслужва няколко села по график.

"Въпросът с намирането на общопрактикуващи лекари не е стоял като проблем в община Мъглиж, но по никакъв начин не мога да кажа, че здравното обслужване на хората е добро. Като човек, който принадлежи към тази гилдия, макар и в момента да съм зам.-кмет, разбирам, че има много какво да се желае в тази посока. В Мъглиж има трима общопрактикуващи лекари и във всяка населено място здравното обслужване на хората е обезпечено, но е далеч от европейските стандарти и далеч от това, което биха имали жителите на малките общини в други страни от Европейския съюз" - категоричен е д-р Душо Гавазов.

В по-голямата част от малките населени места няма аптеки и това определено създава затруднения на хората.

Д-р Душо Гавазов: В Мъглиж има трима общопрактикуващи лекари и във всяка населено място здравното обслужване на хората е обезпечено, но е далеч от европейските стандарти

Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема