Седем деца са заболели от вирусен хепатит А в село Черна гора

Седем деца на възраст от 1 до 8 години от село Черна гора (община Братя Даскалови) са заболели от вирусен хепатит през периода 5 - 26 септември. Четири от тях посещават детска градина „Буратино” с. Черна гора, а две са ученици в основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, намиращо се в селото.

thermometerШест от децата са хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Проф. Д.р Стоян Киркович” - Стара Загора, а едно от от тях е настанено в Клиника по инфекциозни болести, тропическа медицина и паразитология в УМБАЛ „Св. Георги” - Пловдив, заради близостта до населеното място. Състоянието на децата е добро. Четири от шестте случая са потвърдени вирусологично.

Във връзка с възникналата ситуация бяха извършени проверки на детското заведение и Индивидуалната практика за първична медицинска помощ в с. Черна гора. Връчени са предписания до директора на детската градина и общопрактикуващия лекар, обслужващ с. Черна гора, с конкретни противоепидемични мерки. Съставен е акт на директора на детското заведение за констатирани нарушения при проверката.

Наблюдението и изследванията на контактните продължават. Осигурен е Гама глобулин за провеждане на разширена профилактика в детското заведение и семейните огнища на заболелите.

Предстоят повторни проверки на Детската градина и Индивидуалната практика за първична медицинска помощ и училището в с. Черна гора, организиране и провеждане на срещи с кметовете на община Братя Даскалови, на с. Черна гора и ромските медиатори.

www.infoz.bg

На подобна тема