Частите на Единната спасителна система в Община Стара Загора

Частите на Единната спасителна система в Община Стара Загора проведоха учение

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се проведе учение на частите на Единната спасителна система. В него участваха оперативни групи от състава на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на община Стара Загора.

Бяха включени екипи на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението, екипи на Областна ридекция на МВР - Стара Загора, екипи на Центъра по спешна медицинска помощ, аварийни екипи на „Зара Газ“ АД, екипи от формированието за овладяване и преодоляване на последствията при бедствия от състава на Втора механизирана бригада. Всички те координираха действията си в занятие на тема: „Дейност на органите за управление и частите на Единната спасителна система за организиране и провеждане пожарогасителни и аварийно-спасителни работи при възникване на инцидент в терминал за съхранение на втечнени въглеводородни горива Зара Газ АД“.

В изпълнение на плана за защита на община Стара Загора Щабът и частите на Единната спасителна система оповестиха и приведоха в готовност оперативните групи. Аварийните екипи извършиха спасителни и аварийни дейности при възникване на инцидент на терминал за съхранение на втечнени въглеводородни горива. Съставните части на Единната спасителна система участваха в спасителни и аварийно възстановителни работи при възникване на инцидент в терминал за съхранение на втечнен газ.

учение

uchenie kriza stara zagora

uchenie kriza stara zagora учение

www.infoz.bg

Теми: