Превишен е аларменият праг за серен диоксид в Гълъбово

Аларменият праг за серен диоксид е превишен в Гълъбово, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора. Отчетените стойности от 16 до 18 часа са съответно - 1,7; 3,7 и 3 пъти пределно-допустимата концентрация.

SO2Алармен праг се превишава при концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа.

Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица изток", уточниха от РИОСВ. На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и за намаляване на работещи мощности.

Хората не трябва да напускат жилищата и работните си помещения, прозорците и вратите трябва да бъдат плътно затворени.

Останалите пунктове за мониторинг на атмосферния въздух в област Стара Загора не са регистрирали превишения на нормите по контролираните показатели.

 

Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 20 часа е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора.

 

 

 

www.infoz.bg

На подобна тема