Резултатите от изпитите след 7-и клас ще бъдат публикувани на 3 юни

Резултатите от положените изпити по български език и литература и по математика след 7-и клас ще бъдат обявени след 17:00 часа на 03.06.2015 г. Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в 7-и клас, от 10.06.2015 г. до 14.07 2015 г. Тя е необходима само на тези ученици, които ще кандидатстват в друг регион и за лична информация.

deca internetРезултатите могат да бъдат проверени:

  • в училищата, в които се провежда обучение в 7-и клас;
  • на сайта - проверката се извършва с ЕГН и входящ номер;
  • на сайта на РИО – Стара Загора в раздел „Прием”.

 

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Регионален инспекторат по образованието - Стара Загора)

Теми: