Рудник Трояново-1 с рекорден добив на въглища

Рудник „Трояново-1” с рекорден добив на въглища

Миньорите от рудник „Трояново-1“ добиха 13 160 726 тона въглища през 2017 г. Постижението е резултат от добрите практики на управление в „Мини Марица-изток” ЕАД и от екипната работа в рудника, съобщават от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Този годишен рекорд е върхов за 65-годишната история на рудника. Досега най-голям добив е реализиран през 2011 г. - 12 850 859 тона въглища.

В началото на 2017 г. в бизнес програмата на „Мини Марица-изток” ЕАД беше заложен добив на 11 400 000 тона въглища за рудника. Дружеството компенсира с по-висок добив на въглища недостига на воден ресурс за производството на електроенергия от ВЕЦ и осигури енергийния баланс на страната.

С рекордния добив в юбилейната година, рудник „Трояново-1” осигури необходимите въглища за производството на електроенергия в най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров - „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

www.infoz.bg

На подобна тема