„Самарянска къща” помага 14 години на жени и деца в риск

Безплатен подслон, грижи и консултации на жертви на насилие и трафик в продължение на 14 години в Стара Загора осъществява Кризисният център „Самарянска къща” към Сдружение „Самаряни”, който на 14 януари ще отпразнува рожден ден.

За изминалия период над 647 жени и деца са намерили временно жилище и подкрепа. В Центъра има четири направления: Звено за кризисно настаняване, Приемна за подкрепа, в която всички жертви на насилие могат да получат безплатни консултации, Консултативна телефонна линия, която е 24-часова, и Терапевтична програма за деца на възраст от 7 до 12 г., които са агресивни, или върху тях е упражнявано насилие в училище.

375 от преминалите през Кризисния център „Самарянска къща” досега са деца – 346 от тях са жертва на домашно насилие и 29 - на трафик.

В Кризисния център „Самарянска къща” работят психолог, социални работници и сътрудници, които осигуряват не само 24-часови грижи в денонощието, но търсят работа и квартири на жените, които не искат да се върнат в средата на насилие.

Едно от предизвикателствата, с които екипът на “Самаряни” се е заел, е търсене на по-широка подкрепа за каузата „Дари за „Защита на жени, пострадали от насилие!“. Тя цели да набере финансов ресурс за юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие, чрез разкрития преди три години едноименен, дарителски, финансов фонд “Защита на жени, пострадали от насилие”. За последните 9 години над 100 жени са получили финансова подкрепа от Сдружение “Самаряни” във връзка със завеждането на дела по Закона за домашното насилие.

Венета Асенова | www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24