Промените в Закона за лечебните заведения са в интерес на пациентите

Функционално взаимодействие с Университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора е вариантът, който предпочита Комплексният онкологичен център. На заседанието на Министерски съвет бяха одобрени още два варианта, предложени от здравното министерство - за юридическо сливане на болници и диспансери или създаване на консорциум.

д-р Петьо ЧилингировВзаимодействието между болницата и центъра за лечение на онкологични заболявания трябва да гарантира адекватна здравна услуга на пациентите. Това съобщи управителят на центъра д-р Петьо Чилингиров.

"Когато лечебните заведения се обединят функционално, здравната каса ще заплаща само ако лечението е извършено, съобразно правилата за добра онкологична практика. Обединението е на база на необходимостта от различни видове специалисти, които работят в две съседни структури, но си взаимодействат за да постигнат обща цел - излекуването на пациента", каза д-р Петьо Чилингиров, управител на Комплексен онкологичен центъра - Стара Загора.

"Приемам предложенията за промени в Закона за лечебните заведения като реформа, която е безкрайно наложителна, за да се спре изтичането на медицински кадри, да се осигури баланс в системата на здравна услуга, квалификация, акредитация, подготовката на млади специалисти, тяхното обучение и начини на лечение", съобщи доц. д-р Йовчо Йовчев, изпълнителен директор на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович".

Д-р Чилингиров акцентира и на факта, че в промените на Закона за лечебните заведения се предвижда разработването на национална здравна карта. Благодарение на нея ще има яснота населението от какви видове лечебни дейности и специалисти има нужда. На база на това ще се вземат правилни решения за развитие и надграждане на съответните медицински структури.

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема