Безработицата в община Стара Загора е 3,1%

Безработицата в област Стара Загора през декември е 5%, при средна стойност за страната в размер на 7,1%. Това е нарежда на трето място, заедно с област Варна, съобщават от Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора. Най-ниска в региона е безработицата в община Стара Загора – 3,1%.

След община Стара Загора по ниско ниво на безработица се нарежда община Казанлък – 3,6%, а най-висока остава в община Николаево – 37,7%.

Регистр. Постъпили Регистр. Регистр. Свободни раб.места Брой Равнище
Област безра- на работа безр. безр. с заявени в края на безр. на
ботни през мес. до 29 г. вкл. рег.>1 год. през мес. месеца за едно безработица
(брой) (брой) (брой) (брой) (брой) (брой) СРМ %
БТ-Димитровград 1170 77 151 149 61 135 6 5,3
Димитровград 1170 77 151 149 61 135 6 5,3
БТ-Казанлък 2484 211 454 602 93 282 12 5,5
Казанлък 1223 141 246 106 46 173 5 3,6
Мъглиж 346 19 87 92 4 81 4 12,2
Павел баня 219 15 29 24 14 23 7 4,3
Гурково 291 19 34 143 24 1 13 19,7
Николаево 405 17 58 237 5 4 32 37,7
БТ-Кърджали 2053 138 209 493 149 169 6 6,4
Кърджали 1597 73 179 206 91 161 6 5,5
Черноочене 456 65 30 287 58 8 6 14,0
БТ-Ардино 881 36 36 413 6 11 27 20,1
Ардино 881 36 36 413 6 11 27 20,1
БТ-Момчилград 1121 21 118 373 14 45 7 11,9
Момчилград 614 14 71 256 11 28 10 9,4
Джебел 507 7 47 117 3 17 4 17,7
БТ-Кирково 1441 37 169 819 13 72 16 19,2
Кирково 1441 37 169 819 13 72 16 19,2
БТ-Крумовград 1098 29 136 221 19 37 22 15,2
Крумовград 1098 29 136 221 19 37 22 15,2
БТ-Раднево 833 48 105 341 11 16 22 5,8
Раднево 492 43 69 195 9 9 13 5,6
Гълъбово 341 5 36 146 2 7 30 6,2
БТ-Свиленград 1686 48 126 408 19 25 27 9,7
Свиленград 753 29 51 125 17 7 17 7,0
Любимец 408 13 32 109 2 17 17 10,2
Ивайловград 525 6 43 174 0 1 47 19,8
БТ-Стара Загора 2422 215 384 142 299 251 12 3,1
Стара Загора 2393 213 381 138 298 250 5 3,1
Опан 29 2 3 4 1 1 18 4,6
БТ-Харманли 2034 17 302 991 4 52 50 12,4
Харманли 1024 13 139 429 1 34 34 10,7
Симеоновград 518 1 112 296 3 7 69 17,8
Тополовград 492 3 51 266 0 11 47 12,6
БТ-Хасково 2825 144 361 345 39 143 42 5,8
Хасково 2254 126 272 188 32 122 9 5,2
Минерални бани 197 1 28 22 2 4 32 8,9
Стамболово 258 17 46 64 5 17 11 11,4
Маджарово 116 0 15 71 0 0 116 21,7
БТ-Чирпан 1697 37 362 765 6 52 27 17,6
Чирпан 974 32 165 321 4 20 30 12,9
Братя Даскалови 723 5 197 444 2 32 23 34,1

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

 

Теми: