АГ-клиника - болница Стара Загора

Болница „Проф. д-р Стоян Киркович” оптимизира дейността си, за да противодейства на финансовия недостиг

Клиниката по акушерство и гинекология в Стара Загора, която е част от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович”, ще бъде пребазирана на ново място до края на май 2018 г.

Това съобщи изпълнителният директор на болницата проф. д-р Йовчо Йовчев. АГ-клиниката, която сега се намира в центъра на града, се мести в основната сградата на болницата, на обособено място, на което в момента се извършват строителни дейности. За част от сегашната дейност ще бъде използван и страничен корпус, който също е на територията на болничния комплекс. Има решение сградата, в която сега се помещава клиниката и която е собственост на държавата, да бъде обявена за приватизация чрез Агенцията по приватизация.

prof yovcho yovchevВ Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” ще има пребазиране и на други клиники и отделения. Целта е те да работят по-оптимално и да покриват заложените им норми за прием и лечение на пациенти. Сега има клиника, чиято целогодишна заетост на легла е сродно 43% и това е така през последните три години – каза проф. Йовчев. Той коментира, че не е редно дейността на едно звено в болницата да бъде дотирано от други чрез прехвърляне на нужните средства за заплати на персонала. Това е и причината за непълно или забавено изплащане на работните заплати в конкретни клиники.

През тази година работните заплати на лекари, сестри и на медицински персонал са повишени в две трети от звената на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”. Последната промяна е със заплатите в Клиниката по акушерство и гинекология, които от 1 февруари са повишени с 10%. През март ще бъде направена корекция на заплащането и в други три клиники, които в момента са с най-слаби приходи. Там средната основна заплата ще се повиши от сегашните 525 лева на 600 лева. Към тези суми се добавя и възнаграждението за прослужено време и за извънреден труд, ако има такъв.

Сега в цялата болница работят 980 души (при 987 щатни бройки). Средната работна заплата за 2017 г. е била 863 лева, при 772 лева през 2015 г. Лекар без специалност получава минимум 930 лева основна заплата. Сестрите в болницата, които са 380, вземат за труда си средно по 725 лева, плюс сумата за трудов стаж. Въпреки ниските заплати текучество на лекари няма. През 2017 г. само двама лекари са напуснали преди пенсионна възраст.

Вероятно до месец ще бъде подписан и Колективен трудов договор. В момента проектът се съгласува с двата болнични синдиката. В Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” Колективен трудов договор няма от 2012 г., но съществуват споразумения за метода на изчисляване и изплащане на заплатите и те се спазват стриктно – уточни директорът проф. д-р Йовчо Йовчев.

Финансовото състояние на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” остава лошо. В края на 2017 г. болницата има задължения от 21,4 млн. лева, като от тази сума 17,4 млн. лева са просрочени. Сумите са аналогични и с тези на задълженията от края на 2016 г. Т.е. остава проблем, чието решаване се бави с години. Министерството на здравеопазването трябва в срок от един месец да предложи програма за издръжка и развитие на общинските болници и в срок от три месеца – за държавните, каквато е Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович”. При успешното изпълнение на такава програма може да се очаква премахване на съществуващия голям проблем със задължение на болници за неплатени лекарства, консумативи, горива и вода – трупани и забавени с години.

Проф. Йовчев уточни, че месечно многопрофилната болница получава от държавата за дейности по клинични пътеки 1 милион и 430 хиляди лева. Дейностите се разчитат така, че през тази година да няма никаква надлимитна дейност, като това е възможно, защото се изчислява не спрямо разчетите на конкретно отделение, а сумарно за цялото здравно заведение.

yovchev vashin

На пресконференцията в сградата на болницата, освен изпълнителният директор проф. д-р Йовчо Йовчев, присъства и ректорът на Тракийски университет - Стара Загора проф. Иван Въшин (вдясно), в качеството си на заместник-председател на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД

www.infoz.bg  Илко Груев | www.infoz.bg