Започва ремонтът на пътя Чирпан - Симеоновград

На 2 юли в 11:00 часа започва рехабилитацията на път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград. Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще се рехабилитират над 50 км от третокласния път - алтернативен маршрут на АМ „Марица“ и на път I-8 Поповица – Хасково.

На символичната първа копка ще присъстват министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, инж. Дончо Атанасов - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, народни представители и кметове от региона.

50-километровата отсечка е разделена на три лота, а срокът за изпълнение на строителните работи е 15 месеца.

sz radnevoСтроителните дейности на лот 19 са възложени на „Пътища Пловдив“ АД. Строителният надзор ще осъществи „План Региони“ ДЗЗД, в което са: „План Инвест Пловдив“ ЕООД, „Инфра Инвест“ ООД, „НТСС-Консултинженеринг“ ЕООД и „Сърчкорпорейшън“ СРЛ. Общата стойност на проекта Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Стара Загора, е 13 078 231,20 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 11 116 496,52 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 961 734,68 лв. с ДДС.

Изпълнител на лот 20 е „АБ“ АД. Строителният надзор ще бъде осъществен от „Пътинвест-инженеринг“ АД. Общата стойност на проекта Път IІІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково, е 11 374 242 лв. с ДДС. Финансирането от ЕС е 9 668 105 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 1 706 136 лв. с ДДС.

Лот 21 ще бъде изпълнен от ДЗЗД „АПП Пътища“, с участници: „Пътища Пловдив“ АД и „Агромах“ ЕООД. Строителният надзор ще се осъществява от „Пътинвест-инженеринг“ АД. Общата стойност на проекта Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково, е 14 483 109 лв. с ДДС. Финансирането от ЕС е 12 310 643 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 172 466 лв. с ДДС. Проектите се финансират по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема