Мария Жекова, съсобственик на „Ате Пласт“ - Стара Загора: Липсата на кадри проваля инвестициите

Липсата на квалифицирани кадри, включително и на общи работници, прави невъзможно разширяването на много български производства.  През последните две години дори има предприятия, които са принудени да спрат някои от наличните си машини и линии, защото няма кой да работи на тях.

Постепенно се увеличава и средната възраст на персонала. За такива проблеми разказа и Мария Жекова, която е съсобственик на „Ате Пласт“ - Стара Загора, фирма за производство на опаковки от гъвкави фолиа за хранителната промишленост и индустрията, която е една от големите производители на този вид артикули в Европа. Над 80% от продукцията на „Ате Пласт“ се изнася извън България, имат много поръчки, но е немислимо да увеличат производствените мощности. Проблемът с липсата на кадри, и то на всички нива, все повече се задълбочава и прави невъзможни намеренията на собствениците на дружества да инвестират в ново оборудване с цел увеличаване на продукцията.

Mariya Zkekova Ate plast„Ние сме пред угрозата да не инвестираме абсолютно нищо, тъй като не можем да намерим хора, които да работят. И не го правим, от две години не инвестираме. Няма кой да работи на машините, които сме купили. Няма работници, няма среден мениджърски състав, няма управленски състав. Може би само за висшия мениджмънт могат да се намерят хора, които искат и високо заплащане“ - уточнява Мария Жекова.

Пред предприятията в Стара Загора, които работят в различни производствени сектори, има и друг специфичен проблем - те се сблъскват с конкуренцията на дружествата от енергийния сектор и от военно-промишления комплекс. И предприятията от комплекса „Марица - изток“ и оръжейния завод „Арсенал“ успяват да привличат много хора (над 20 хиляди работници), като им дават високи заплати.

Младите хора, които завършват и средно, и висше образование, не са подготвени, не са и мотивирани да работят в предприятията, коментира Мария Жекова. Оказа се, че и дуалното образование, което изисква учениците от горните класове да преминават през трудова практика в производствени предприятия, също е неефективно. Причината е, че държавата не регулира добре процеса и след завършване на средното си образование младите хора не остават да работят в местните предприятия. Няма как наборът да е от 58 хиляди младежи, а пък местата за прием на първокурсници в университетите през съответната година да са 60 хиляди. Те стават или студенти, или заминават в чужбина да учат или като работещи - коментира Мария Жекова. 

Средната възраст на персонала в дружеството на Мария Жекова постепенно се увеличава и скоро това ще доведе до проблеми, споделя тя. Текучеството на кадри е сравнително малко и то е сред новопостъпилите на работа. Ако един работник се задържи в рамките на година, той обикновено остава на работа дългосрочно. Собствениците полагат необходимите грижи, за да запазят хората си. Затова и Мария Жекова не е съгласна с твърденията на синдикатите, че работодателите не дават добри заплати на работниците си.

Заплатата трябва да се заработва. При нас средната заплата е около 1400 лева. И хората наистина заработват заплатата си при нас. Ако имаме възможност и по-големи заплати, ще дадем. Не е вярно, че бизнесът не иска да дава високи заплати. Според мен синдикатите трябва да се борят със сивия сектор“ - казва Мария Жекова. Според нея ситуацията с липсата на кадри може да бъде решена с внасяне на работници от трети страни, но също и с голямо намаляване на сивия сектор, който е много сериозен проблем за икономиката на България.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg