Железопътният транспорт на "Мини Марица-изток” ЕАД е възстановен

Железопътният транспорт на "Мини Марица-изток” ЕАД е възстановен

Железопътният транспорт на "Мини Марица-изток” ЕАД, по който се доставят въглища за ТЕЦ "Марица изток 2", е изцяло възстановен след пораженията от наводненията, съобщиха от пресцентъра. В продължение на 17 дни мениджърският екип и служителите от въгледобивното дружество работиха денонощно по възстановяването на четирите жп линии.

Ангажирани бяха групи от трите рудника на дружеството – "Трояново-1”, "Трояново-север” и "Трояново-3”. Изразходвани са около 3000 тона чакъл от различни фракции. Основната тежест падна върху работещите в участъците "Железопътен транспорт” и "Поддържане на железния път и съоръженията”. Отработени са 2429 човекочаса и 45 смени на булдозерна и верижна техника. Ритмично се изпълняват заявките на консуматорите.

На подобна тема