Безплатни профилактични прегледи за онкологични заболявания

Безплатни профилактични прегледи за онкологични заболявания

РЗИ – Стара Загора започна от 26 ноември 2018 г. извършване на безплатни скринингови прегледи по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г. Ще се извършват профилактични прегледи за три вида онкологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво.

Планирани са по 650 броя изследвания от всеки вид и те трябва да се проведат до 7 декември в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Стара Загора,

Специалистите от лечебните заведения ще извършват подбор на пациентите по определени критерии. В скрининга за рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво ще се включват хора с фамилна обремененост, поради повишен риск от горепосочените онкологични заболявания. В скрининга за рак на маточната шийка ще се включват хора във възрастова група от 40 до 50 г. или такива, които са преминали профилактичен преглед за рак на гърдата и рак на дебелото черво. При необходимост могат да бъдат включвани и други хора. В прегледите могат да се включат както здравноосигурени, така и здравнонеосигурени лица.

Провеждането на скрининг за онкологични заболявания е в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването и ще бъде осъществено в областите Стара Загора и Русе. По данни от Националния раков регистър за 2015 г., с най-висока заболяемост от онкологични заболявания на 100 000 население са именно тези области.

Регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания на 100 000 души население в област Стара Загора през 2017 г., съпоставени с тези за страната, се представят така:

 • за рак на дебелото черво – 309,5/100 000 при 272,3/100 000 общо за страната;
 • за рак на млечната жлеза – 1474,8/100 000 при 1457,5/100 000 за страната;
 • за рак на шийката на матката – 421/100 000 при 431,1/100 000 за страната.

Провеждането на скрининга на онкологични заболявания цели осигуряването на устойчивост на проекта „Спри и се прегледай“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” и ще се провежда по разработените по проекта ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.

Ще бъде предоставяна здравно-образователна информация на населението, за да се повиши обществената информираност по отношение на ползите от провеждането на профилактични прегледи за онкологични заболявания.

 * * *

График на безплатните скринингови изследвания за онкологични заболявания за:

 • рак на маточната шийка
 • рак на млечната жлеза
 • за рак на дебелото черво

І. Скрининг за рак на маточната шийка

Община Стара Загора

 1. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания – 042 614 196

Акушерогинекологичен кабинет: понеделник, вторник, сряда и петък – от 11:00 до 13:00 часа

 1. Медицински център „НиаМед” ЕООД

Стара Загора, ул. ”Стефан Стамболов” № 29

Записвания – 042 611 611

Акушерогинекологичен кабинет: от понеделник до петък – от 09:00 до 11:00, събота и неделя – от 8:30 до 10:30 часа

 1. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович”

Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания: Енева - 042 698 350

от 26 ноември до 1 декември 2018 г. – АГ кабинет № 36 ет. 2

АГ- кабинет - понеделник 15:00 - 17:00, сряда 16:00 - 18:00, четвъртък 15:00 - 17:00 часа

от 3 декември ще се уточни допълнително

 1. ”Диагностично-консултативен център I – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Руски” № 62

Записвания от 7:30 до 16:00 часа – тел. 042 625 391

от понеделник до петък от 10:00-16:00 часа в кабинет № 8, кабинет № 7, кабинет № 13

 1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84

Записвания – 042 988 999

Община Казанлък

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък

Казанлък, ул. ”Старозагорска” № 16, Диагностично-консултативен блок

Записвания - 0431 683 18 – м.с. Кънева

от 26 ноември до 30 ноември и от 3 до 7 декември – Акушерогинекологични прегледи – кабинет № 7 на първи етаж (за рак на маточната шийка) - от 11:00 до 13:00 часа

Община Раднево

„Медицински център – I – Раднево” ЕООД – Раднево

Раднево, ул. ”Георги Димитров” № 38

Записвания: Деница Костова – 0417 830 90

АГ кабинет - понеделник, вторник, сряда и петък от 8:30 до 13:00 часа

Община Чирпан

"ИПСМП д-р Неделчо Тотев 2018" ЕООД – Чирпан

Чирпан, ул. "Неделчо Николов” № 4

Записвания: 0887 567 805

АГ кабинет - от понеделник до петък от 17:00 до 19:00 часа

Община Гълъбово

„Медицински център – І –Гълъбово” – Гълъбово

Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10

Записвания: 0418 622 57, 0885 426 592

Прегледи: от 8:30 до 13:30 часа.

ІІ. Скрининг за рак на млечната жлеза

Община Стара Загора

 1. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания - 042 614 196

Хирургичен кабинет: от понеделник до петък – 11:30 – 13:30 часа

 1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД

Стара Загора,бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84

Записвания – 042 988 999, 042 988 956 - мамография

 1. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович” - Стара Загора

Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания: - м.с. Енева -042 698 350

от 26 ноември до 1 декември всеки ден от 13:30 до 16:00 часа

Хирургичен кабинет № 18

от 3 декември ще се уточни допълнително

 1. „Ахилес -2000 – МДЛ” ООД

Стара Загора, бул. ”Руски” № 56, кабинет № 1

Записвания от 8:30 до 18:30 часа – тел. 042 645 420 и 042 647 484

мамографски кабинет 1

четвъртък и петък - от 14:00 до 18:00 часа

събота и неделя - от 9:00 до 16:00 часа

Община Раднево

„Медицински център – I – Раднево” ЕООД – Раднево

Раднево, ул. ”Георги Димитров” № 38

Записвания: Деница Костова – 0417 830 90

Образна диагностика - понеделник, вторник,сряда и петък от 8:30 до 13:00 часа

 

ІІІ. Скрининг на рак на дебелото черво

Община Стара Загора

 1. Медицински център „Трета поликлиника” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 84

Записвания – 042 988 999

 1. Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович”

Стара Загора,  ул. ”Д-р Тодор Стоянович” № 15

Записвания: - м.с. Енева - 042 698 350

от 26 ноември до 1 декември

Хирургичен кабинет № 18

всеки ден от 13:30 до 16:00 часа

от 3 декември ще се уточни допълнително

 1. ”Диагностично-консултативен център I – Стара Загора” ЕООД

Стара Загора, бул. ”Руски” № 62

График за профилактичните прегледи за рак на дебелото черво в селата на община Стара Загора:

28 ноември – с. Борово, с. Воденичарово и с. Козаревец

29 ноември – с. Ловец, с. Михайлово и с. Самуилово

30 ноември – с. Еленино, с. Християново и с. Калояновец

3 декември – с. Лозен и с. Пъстрово

4 декември  – с. Елхово и с. Сладък Кладенец

5 декември – с. Хан Аспарухово

6 декември – с. Горно Ботево и с. Дълбоки

7 декември – с. Оряховица и с. Братя Кунчеви

Община Казанлък

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД

Казанлък, ул. ”Старозагорска” № 16

Диагностично-консултативен блок

Записвания на тел. 0431 683 18 – м.с. Кънева

от 26 до 30 ноември и от 3 до 7 декември – гастроентерологични прегледи – кабинет № 3 на първи етаж (за рак на дебелото черво) - от 11:00 до 13:00 часа

Община Гълъбово

„Медицински център – І –Гълъбово”

Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10

Записвания: 0418 622 57, 0885 426 592

Прегледи: от 8:30 до 13:30 часа

Допълнителна информация можете да получите на сайт на Регионална здравна инспекция - Стара Загора www.rzi-starazagora.org, или на тел: 0882 553 568 – д-р Саша Чакърова, регионален координатор по проект „Спри и се прегледай”.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: