ремонт на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Чирпан и Стара Загора

60 млн. лева са необходими за ремонт на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Чирпан и Стара Загора

60 млн. лева е сумата, която е нужна за превантивен ремонт на участъка между Чирпан и Стара Загора на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи при участието си в парламентарния контрол днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Възможност за осигуряването им ще се търси при разчета на средствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2019 г.

Министърът напомни, че с цел повишаване на безопасността в участъка скоростта на движение е ограничена до 90 км/час в двете платна. Срокът на действие на временната организация е до 20 декември 2018 година. От датата на въвеждане на временната организация се наблюдава чувствително намаляване на броя на регистрираните пътнотранспортни произшествия. Поради тази причина и предвид зимния сезон експертите са на мнение, че е целесъобразно ограничението на скоростта да продължи до 30 март 2019 г. Очаква се експертите да направят предложение до ръководството на агенцията за удължаване на срока на действие на заповедта.

В процес на изработване е нова концепция за обслужване на потребителите с кадастрална информация, в която освен експертно кадрово обезпечаване се предвижда тристепенна система на контрол, каза още регионалният министър. Тя обясни, че той ще бъде вътрешен в съответното звено, контрол и проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители, извършвани от съответното звено от централната администрация на Агенцията.

Министър Петя Аврамова обърна внимание, че всеки случай е конкретен и това, което потребителите често отчитат като закъснение, в общия случай е прилагане на законови разпоредби, изискващи процедури по уведомяване на заинтересовани лица, които по Наредба не се включват в обявения срок за изпълнение.

Петя Аврамова напомни, че с приетите през 2016 г. промени на Закона за кадастъра и имотния регистър е създадена възможност службите по геодезия, картография и кадастър да бъдат подпомагани при административното обслужване от общинските служби по земеделие и от общинските администрации. С това са спестени време и разходи на потребителите за достъп до приемните, в които могат да получат исканата услуга в областните центрове. Броят на общинските администрации, с които Агенция по геодезия, картография и кадастър има сключени споразумения, за подпомагане на административното обслужване, е над 80.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24