страда на Община Чирпан

Общински съветници излязоха с отворено писмо до кмета и гражданите на Чирпан

Общинските съветници на ГЕРБ и на местната коалиция „За Чирпан” разпространиха чрез медиите отворено писмо до кмета на Чирпан Кичка Петкова и обществеността в общината. Информационен сайт www.infoz.bg публикува текста без редакторска намеса.

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Кмета на Община Чирпан
До гражданите на Община Чирпан

Основно задължение на всеки кмет е да управлява всички проекти и дейности свързани с изпълнителните му правомощия, включително да изпълнява общинския бюджет като добър стопанин - законосъобразно и финансово целесъобразно. Критериите за законосъобразност са свързани със стриктно спазване на Закона за обществените поръчки и на цялостната административно-правна рамка, в която оперира местното самоуправление. Единствените обективни критерии за финансова целесъобразност са коректното изпълнение на общинския бюджет и управлението на финансите по начин, по който да се гарантира нормалното изпълнение на общинските дейности и нуждите на хората в общината.

В настоящия момент град Чирпан и селата от общината се намират в безпрецедентна ситуация, която не се е случвала никога досега. Ситуация, която ни нарежда на последните места сред всички 265 общини в страната. Фактите са показателни - нито един успешно реализиран европейски проект, нито един саниран блок, обезлюдяване на региона, липса на инвестиции... Сметките на Община Чирпан бяха блокирани и това направи невъзможно нормалното функциониране на местната власт. Има само едно определение за състоянието на Община Чирпан – фактически фалит. Отговорността за него е на кмета г-жа Кичка Петкова и на нейния екип.

Очевиден е и провалът на г-жа Петкова да създаде и поддържа добри работни отношения с Общинския съвет. Въпреки наличието на политическо мнозинство в Общинския съвет, което й дава възможност да провежда собствена политика, г-жа Петкова загуби доверието на ОбС и се провали в една от най-важните задачи на администрацията - да създаде управленски и политически условия за приемането на общинския бюджет. В резултат на този най-значим за общинското управление провал, Община Чирпан е в състояние на бюджетна криза, изглежда нестабилна и очевидно не е в състояние да изпълнява ангажиментите си към гражданите.

Незачитането на гражданите на Чирпан се вижда ясно и в отказа да се предоставя информация на обществеността и медиите, по въпроси свързани със състоянието на общината, и в целенасочения отказ на г-жа Кичка Петкова да изготвя и публикува отчети, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Целта на това писмо е да информираме хората за реалното състояние на Община Чирпан и за неспособността на кмета да носи изпълнителни правомощия.

Васил Донев и общинските съветници от Местна коалиция „Коалиция Чирпан“
Христо Стефанов и общинските съветници от ПП ГЕРБ

20.03.2019

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber