Тестват изправността на сиренната система в област Стара Загора

В дните от 25 март до 22 май 2019 г. ще бъде извършена техническа проверка и профилактика на сиренната система в населените места на територията на област Стара Загора. Сирените ще звучат еднократно за не повече от 10 - 15 секунди и хората не следва да се притесняват от техния звук.

sireni testПроверката ще бъде организирана и проведена от БТК - офис Стара Загора, заедно с неговите подразделения, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и сектор Комуникационни и информационни системи на МВР в Стара Загора. Проверката ще се проведе по предварително съгласуван план-график, като особено внимание ще се обърне на техническата изправност на апаратурата, съобщават от пресцентъра на Областна администрация след издадена заповед на областния управител Гергана Микова.

В същия период ще започне и изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Вътрешна сигурност“, за изграждане на сиренна система на територията на градовете Стара Загора и Гълъбово, които ще бъдат интегрирани към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. При изграждането на крайните акустични устройства ще се проведе тест, свързан с излъчване на звуков сигнал и речева информация, който също не следва да безпокои хората от двата града.

www.infoz.bg  www.infoz.bg