26% са гласували в област Стара Загора към 17:30 часа

26% от избирателите в област Стара Загора са гласували до 17:30 часа

Избирателната активност в Старозагорска област към 17:30 часа е 26%. Общият брой на упражнилите правото си на глас е 75 553, от 291 241 души. В община Стара Загора са гласували 25.47%. Най-висока е активността в община Опан – 42.14%, най-ниска в Мъглиж – 19.12%.

Данните за останалите общини:
Казанлък – 24.03%
Чирпан – 26.73%
Раднево – 25.60%
Гълъбово – 34.15%
Павел баня – 30.09%
Гурково – 32.81%
Николаево – 34.60%
Братя Даскалови – 27.66%.

www.infoz.bg  www.infoz.bg