Реалното прилагане на стандартите за управление на качеството се изплаща с доверие

Органът по сертификация на системи за управление към Центъра на изпитване и европейска сертификация в Стара Загора издаде сертификати за съответствие на системата за управление на качеството на Община Стара Загора, на Областна администрация и на Тракийски университет. Общината получи сертификат и за въведена система за управление на околната среда.

Сертификатите носят голяма полза за притежателите им, защото осигуряват добавена стойност и доказват, че са изпълнени всички изисквания на стандарта. Документът повишава доверието на потребителите. След като независима страна е сертифицирала Общината, Областна администрация и Тракийския университет, е доказала, че принципите и философията на стандарта ISO 9001 са осъзнати и приложени. Т.е. процесите да се планират, да се осигуряват с нужните ресурси, контролират се и се подобряват, обясни управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева.

Всяка фирма, институция или организация трябва да си поставя цели, които тя да постига и да надгражда, за да става все по-добра, по-бързо да бъдат обслужвани хората, да се разширяват пазарите и да се увеличават приходите и печалбите.

Приложението на стандарта за управление на качеството трябва да се прилага реално, за да носи успехи, а не само да стои в рамка на стената, или защото сертификатът е необходим за участие в тръжни процедури по Закона за обществените поръчки. Той трябва да гарантира доверие, категоричен е управителят на Център за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора.

infoz autor Венета Асенова, www.infoz.bg26 май - площадът пред сградата на Община Стара Загора

Най-четеното от последните дни