Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписа договора за собственост на улици на територията на бившия азотноторов завод

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписа договора за собственост на улици на територията на бившия азотноторов завод

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписа договора за откупване на улици на територията на бившия азотноторов завод в източната част на града. Правителството предостави допълнителни средства в размер на 300 хиляди лева, за да бъде променена собствеността на пътната инфраструктура.

По този начин се стимулира местната икономика и се дава възможност за инвестиции на фирмите, които са базирани в района на бившия азотноторов завод. Общинският съвет даде съгласието си за изкупуване на имотите през юли 2019 г.

Проблемът с ограничения достъп до обектите на предприятията, които са базирани на територията, възникна заради частната собственост на улици и друга инфраструктура и продължи повече от 15 години. Това затрудняваше дейността на около 80 фирми, работещи в района. По инициатива на кмета на Стара Загора Живко Тодоров през май 2019 г. за разговор с ръководствата на предприятията и работниците пристигна и министър-председателят Бойко Борисов. Тогава беше взето решение за помощ от държавата за изкупуване на поземлени имоти с обща площ над 83 хиляди квадратни метра.

www.infoz.bg  www.infoz.bg