Влязоха в сила новите цени на водоснабдителните и канализационни услуги в Стара Загора

Влязоха в сила новите цени на водоснабдителните и канализационни услуги в Стара Загора

Цена от 1,995 лева без ДДС е за доставката на един куб. метър питейна вода обяви „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора. Новата цена влезе в сила на 1 януари 2020 г. Цената за услугата отвеждане на отпадъчните води е 0,134 лева. Цената за услугата пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители става 0,379 лева.

Предходното увеличение на цената на водата в Стара Загора беше направено от 1 август 2019 г. и до края на годината цената за доставката на един куб. метър беше 1,970 лева, т.е. повишението е с 2,5 стотинки.

Преди 1 август битовите потребители плащаха по 2,87 лева за куб. метър вода с включен ДДС и общо за трите компонента, от които се формира цената на услугата. Това означава, че спрямо година по-рано повишението от началото на 2020 г. е с 14 стотинки и при новите цени потребителите ще плащат 3,01 лева с включен ДДС. В община Стара Загора има клиенти на ВиК, които не заплащат за отвеждане на отпадъчни води и/или за пречистването им.

От 1 януари 2020 г. има корекция и за промишлените и стопанските обекти.

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:  
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.379
Промишлени и стопански     степен на замърсяване 1 0.424
  степен на замърсяване 2 0.607
  степен на замърсяване 3 0.936
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.562

Посочените цени в таблицата са без включен ДДС.

vik stara zagora info

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: