ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово произведе 5,5% повече електроенергия през 2019 г.

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе 5,5% повече електроенергия през 2019 г.

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе над 3,144 млн. MWh електроенергия през 2019 г. Това е с 5,5% повече спрямо 2018 г., показва анализ на производствените резултати на най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа. През 2019 г. централата е осигурила около 8,3% от електроенергията, употребена на българския пазар. Произведеното количество от двата блока на 690-мегаватовата мощност е в синхрон с нуждите на електроенергийната система на България.

През миналата година най-високотехнологичната въглищна централа в страната е осигурила и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България. Благодарение на технологичната си гъвкавост централата помага на страната ни да покрива изискванията за резерв за първично регулиране на ENTSO-E. Осигурява възможност и за вторично регулиране на системата, съобщиха от компанията.

През 2019 г. централата е използвала близо 5,37 млн. тона лигнитни въглища от „Мини Марица-изток“ или с 3,3% повече спрямо 2018 г. С това допринася за енергийната независимост на България и гарантира трудова заетост за хиляди миньори в най-големите държавни мини у нас.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии, през миналата година най-екологичната въглищна централа в България постигна средногодишна ефективност на сероочистване от над 97%. За същия период ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ е използвала над 421 540 тона варовик, необходим за процеса на сероочистване.

www.infoz.bg  www.infoz.bg