Три нови булдозера ще работят в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Три нови булдозера ще работят в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД

На териториятана „Мини Марица-изток“ ЕАД бяха доставени и оборудвани три булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лева. Доставката на тежките машини, с мощност 360 kонски сили, е в изпълнение на договор от 19 март 2020 г., съобщават от отдел „Инвестиции“. Машините са модел, доказал се като надежден и справящ се отлично с тежките и специфични условия на работа във въгледобивния комплекс.

Новата техника е готова за въвеждане в експлоатация в трите рудника на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Булдозерният парк осигурява ритмичността на добива на въглища и разработването на разкривните хоризонти. Със закупуването на нови машини от висок клас се намаляват разходите за поддържане на старата амортизирана техника, повишава се ефективността на производство и се осигуряват нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване.

До момента изпълнението на инвестиционната програма на Дружеството за 2020 година е 15 747 639 лева, което е 22% от годишната програма на стойност 71 580 134 лева, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg