В „Мини Марица-изток“ ЕАД подписаха най-добрия досега колективен трудов договор

В „Мини Марица-изток“ ЕАД подписаха най-добрия досега колективен трудов договор

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Андон Андонов, като работодател и представителите на двата синдиката в дружеството, Наско Митев, председател на синдикалната организация на КНСБ и Бисер Бинев, председател на фирмената синдикална организация „Подкрепа“, положиха подписи под новия Колективен трудов договор – 2020, със срок на действие две години.

Документът стана факт след девет проведени заседания по договарянето му, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“.

Основните промени в Колективен трудов договор – 2020 засягат увеличение на стойността на режийните при излизане в отпуск, която от 800 лева става 850 лева, на ваучерите за храна, която става 1,25 лева на отработен час, при стойност 1 лев до момента и на допълнителното възнаграждение за „домашно дежурство“ – от 25% от минималната часова работна заплата за страната, става 35% от минималната часова работна заплата за дружеството (от 0,92 лева става 1,79 лева).

Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.

На подписването на Колективен трудов договор – 2020 в голямата зала на почивната станция на Старозагорските минерални бани присъстваха още председателят на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ Николай Диков, Стелиан Коев, Ясен Чаушев, Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Михаил Михайлов, председател на Синдикалния регионален съюз „Подкрепа“ – Стара Загора, Галина Кирчева – областен координатор на Регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България в Стара Загора и други представители на ръководството и социалните партньори.

Успяхме да постигнем споразумение за настоящия колективен трудов договор, който подписваме със заключението, че това е най-добрият колективен трудов договор досега, изрази мнението на присъстващите Андон Андонов, като добави, че се надява Колективен трудов договор – 2022 да бъде още по-добър. По думите му, всеки следващ колективен трудов договор ще надгражда предишния. Като гаранция за това, той посочи факта, че е премахната възможността да не се разпределят остатъчни средства за работна заплата за тримесечие, ако две последователни тримесечия Дружеството приключи с отрицателен финансов резултат. Изпълнителният директор увери, че повишаването на доходите на работещите в дружеството винаги е стояло като задача пред ръководството, но тя се изпълнява съобразно реалностите.

Николай Диков също поднесе благодарности към социалните партньори за постигнатото, като подчерта, че основна тема на мениджърския екип е стабилността и дългосрочната работа в дружеството. „Изправени сме пред големи предизвикателства и всяка малка крачка напред, всъщност е голяма стъпка, за да покажем колко важно и значимо е дружеството. Не само за всички работещи в него, но и на регионално и национално ниво, защото е единственото дружество, което с българска суровина произвежда българско електричество.“, добави той.

Наско Митев и Бисер Бинев на свой ред изразиха задоволството си от постигнатите договорености и благодариха на мениджърския екип и колегите си за добрия диалог.

Работодатели и социални партньори бяха единодушни, че постигнатият ръст в колективния трудов договор е удовлетворяващ.

0K3A4948 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема