Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

Предварителният проектът за нов Общ устройствен план на община Стара Загора беше представен в зала „Петко Славейков“ пред общински съветници. Д-р арх. Мила Никифорова и арх. Георги Митрев, които са членове на проектантския колектив, изпълнител на новия Общ устройствен план, представиха проекта. На срещата присъстваха също главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, архитекти и членове на администрацията.

Проектантският екип представи своята концепция за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора, като изтъкна стимулаторите за икономическо и пространствено развитие, а именно благоприятното географско положение като пресечна точка на национални и трансевропейски транспортни коридори. Сред предимствата за икономическо развитие е комбинацията на равнинен и планински терен, термални извори, богато културно наследство, процесите на разширение на производствените зони.

Пред присъстващите бяха съобщени и проблемите и ограничителите на икономическото и пространствено развитие, като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата. Насоките, които начертава новият Общ устройствен план включва изграждането на шест селищни групи и формиране на така наречените вторични центрове. Като проблем беше отчетен и очакваният демографски спад.

Част от концепцията на плана включва развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа. Предвижда се по-голямо нарастване на урбанизираните територии и развитие на пътната инфраструктура. Специално внимание е отделено за развитието на курорта „Старозагорски минерални бани“.

Новият Общ устройствен план потвърждава действащия, но и надгражда неговото развитие. На срещата беше обсъдено бъдещото развитие на общината с две нови връзки с автомагисрала „Тракия“ - при село Калояновец и по пътя за Раднево. Предстоят съгласувателни процедури в заинтересовани централни и териториални администрации и обществено обсъждане на предварителния проект за Общия устройствен план на общината.

www.infoz.bg  www.infoz.bg