ТЕЦ-овете от региона дължат 364 млн. лева на "Мини Марица-изток" ЕАД

"Мини Марица-изток" ЕАД се намира в сложна ситуация. Топлоелектрическите централи в комплекса дължат на въгледобивното дружество 364 млн. лева. Най-голямо е задължението на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" - 190 млн. лева, следван от ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" - 83 млн. лева.

ТЕЦ "Марица изток 2" дължи 51 млн. лева, а ТЕЦ "Брикел" - 40 млн. лева.

andon andonov"От "КонтурГлобал" няма нито един платен лев през последните 3 месеца, а общото количество въглища, за които дължат средства на "Мини Марица-изток" надвишават 10 млн. тона" - съобщи изпълнителният директор на въгледобивното дружество инж. Андон Андонов по време на пресконференция по повод Деня на миньора - 18 август.

На практика "Мини Марица-изток" кредитира централите и в резултат на това има неизплатени задължения към: доставчици - в размер на 78 млн. лева; банки - 56 млн. лева; заеми към Български енергиен холдинг - 105 млн. лева; ДДС - 8,5 млн. лева; данък печалба - 1,7 млн. лева и за концесионна такса - 38 млн. лева.

Пари от американските централи едва ли ще бъдат преведени през август. За да изплати въгледобивното дружество задълженията си към фирмите и към държавата и да подготви рудниците за есенно-зимния сезон, се търси вариант за кредит от 50 млн. лева от Българска банка за развитие. В момента тече процес на пряко договаряне.

"Няма проблем с изплащането на аванси и на заплати на служителите и работещите и ако чуете за предстоящи стачки, те няма да дойдат от "Мини Марица-изток" ЕАД - увери инж. Андонов. Печалбата на дружеството за първото полугодие на 2015 г., преди данъчното облагане, е 29 млн. лева.

Той съобщи, че дружеството ще се опита да предоговори споразуменията си с ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" и с ТЕЦ "Ей И Ес", за да може авансово да получава средствата за поисканите от централите въглища. С "Брикел" този вариант започва да се прилага от 1 септември 2015 г.

Изпълнителният директор инж. Андон Андонов съобщи, че програмата по въгледобива се преизпълнява и към момента добитите количества са в размер на 114%. Разчетите за разкривката са изпълнени на 70%, а е нормално между тези два параметъра да има синхрон. Причината за изоставането при разкривката също е финансова - неизплатените задължения към мините.

В днешния ден, 17 август 2015 г., топлоелектрическите централи в комплекса "Марица изток" работят с пълно натоварване - общо 2700 мегавата.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg