Започнаха строителните дейности по проект за 122 млн. лева на ВиК – Стара Загора

Започнаха строителните дейности по проект за 122 млн. лева на ВиК – Стара Загора

В град Чирпан на ул. Фридрих Енгелс, се състоя церемонията с първа копка по Проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД Стара Загора. Инвестицията цели да се поднови ВиК инфраструктура и да се подобри качеството на водата в Чирпан.

Акцентите на инвестиционното намерение в град Чирпан е реконструкцията на участък от довеждащия водопровод на водоизточник „Марица“ с обща дължина 5 341 м, с цел осигуряване на по-добро качество и достатъчно количество на питейна вода за града. Успешната реализация на строителството ще позволи спирането на водоизточник „Текира“, което ще допринесе за намаляване на загубите, както и опазване на водните ресурси.

Z28 8761u

Първата копка по изпълнението на проекта беше направена след водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан за здраве, успех и подкрепа за всички, които са част от реализацията на Проекта. А официални гости на събитието бяха заместник областният управител на Стара Загора Димитър Драчев, кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов и изпълнителният директор на строителната фирма „Хидрострой“ АД – инж. Николай Пашов.

Церемонията беше тържествено открита от инж. Румен Райков, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. „От 2014 година търсим възможности да осъществим този значим проект. С неговата реализация ще се подобри ВиК инфраструктурата и на качеството на водата в град Чирпан, ще се намалят загубите на питейна вода“, каза управителят на ВиК – Стара Загора инж. Румен Райков. Той допълни, че очаква най-късно през септември да се започне активна работа и по останалите обекти, включени в Проекта.

„Днес стартираме рехабилитацията на последния участък от този тласкател дълъг 10,5 км. С подмяната на този 5,5 км участък ще приключим окончателно обновяване на цялото трасе на довеждащия водопровод. Паралелно с това ще се извърши и реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа на град Чирпан като продължение (втори етап) от водния цикъл на града, започнал с изграждането на градската пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори към нея. Целта на инвестицията, която включва общо 2 км канализационна мрежа, е да се отведат всички събрани отпадъчни води до ПСОВ“, допълни в ръководителят на проекта инж. Андон Тонев.

Общата стойност на проекта възлиза на почти 122 млн.лева, като 76 млн. съставляват безвъзмездна финансова помощ от Коехезионния фонд на Европейския съюз.

Цялостният проект е свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа на обособената територия, обслужвана от ВиК – Стара Загора. Срокът за реализация на Проектът трябва да приключи до края на 2023 г. и включва строителни дейности в агломерациите на Стара Загора, Казанлък и Раднево и Чирпан.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема