Студентите на Тракийски университет – Стара Загора ще получат практически опит в айти специалности

Млади, успешни, амбициозни и близки до мисленето на студентите айти специалисти ще преподават и водят практически занятия в най-новите специалности на Тракийски университет – Стара Загора. Те се включват в обучението по покана на ректора доц. д-р Добри Ярков. Тракийски университет и „Ай Ти Спешълс“ подписаха договор за сътрудничество за осъществяване на съвместни инициативи в областта на учебната, научно приложната и други дейности от взаимен интерес.

Рамковото споразумение между софтуерната компания и висшето училище предвижда включване на служители на фирмата, като асистенти, в процеса на обучение на студентите; провеждане на практически стажове; съвместно организиране на събития и инициативи. Специалистите на „Ай Ти Спешълс“ ще помогнат за обучението на студентите от специалностите „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

Управителят на фирмата Ангел Найденов сподели, че тя е създадена преди около 5 години, със седалище в Стара Загора, а секторите, които обслужват са на международно ниво и че за тях ще е предизвикателство да предадат знанията и опита на студентите: „Сферата на работата ни е пряко свързана с науката. Свързана е с платформи за моделиране на катастрофични събития. Ние сме много ангажирани, но и разбираме, че студентите имат нужда да от пряк контакт до реалността в сектора и затова ще поемем заедно към това предизвикателство.“

Ректорът доц. Добри Ярков сподели, че е удовлетворен, че именно специалисти, които работят в дейности, насочени към бъдещето, ще се включат в учебния процес, защото точно това впечатлява младите хора, избрали да учат тези специалности.

yarkov naydenov 

www.infoz.bg  www.infoz.bg