Кметът на Чирпан предлага детските градини в общината да станат безплатни

Детските градини в община Чирпан да станат безплатни за младите семейства от началото на новата година – това предложение съобщи кметът Ивайло Крачолов на проведеното заседание на Общинския съвет по време на обсъждане на изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги.

dg chirpan

Промяната е във връзка с въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст.

„Таксата от 18 лева, която родителите плащат на месец, ще бъде поета от бюджета през 2022 г. Процедурата започва от днес, за да бъде в сила решението веднага след приемането на финансовия план. Образованието е един от осемте приоритета за добро управление, които обявих в началото на мандата. За всички сфери влагаме еднаква енергия и много усърдие с цел подобряване на условията и качеството за живот, а това е дълъг процес“ - подчерта кметът. По думите му над 40 хиляди лева се събират от такси на родителите. „Общинската политика стои в основата за задържане на младите семейства в чирпанска община, а чрез образованието се осигуряват и подходящите условия за отглеждане и възпитание на децата“ - допълни Крачолов.

Законовото задължение децата от 4 години да са на градина ще създаде пълен обхват в предучилищна възраст в образователната система и ще осигури условия на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, както и ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и контролирани хигиенни условия. Децата в задължителната възрастова категория в села без детски заведения, като Гита и Свобода, ще посещават местните училища.

www.infoz.bg  www.infoz.bg