През 2021 Националната агенция за приходите събра в Стара Загора 570 млн. лева

Близо 570 млн. лева са приходите, постъпили в офис (дирекция за обслужване) на Националната агенция за приходите в Стара Загора, от началото на 2021 г. до края на месец декември. Това са с почти 50,3 млн. лева повече спрямо същия период на 2020 г., показват данните на приходната агенция.

50 leva

Общо данъчните приходи от януари до 31 декември 2021 г. възлизат на над 265,2 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 98,5 млн. лева, над 66 млн. лева е корпоративният данък и 98 млн. лева са приходите от ДДС.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на декември надвишава 295 млн. лева, в това число над 177,8 млн. лева са за държавно обществено осигуряване, 77,5 млн. лева – за здравноосигурителни вноски и 39,6 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 26,8%, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 16%, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 11% спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.

„Уверени сме, че с тези темпове, ръстът на приходите през 2022 г. ще надмине очакванията ни. Увеличението на доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, фокусът ни големите данъчни рискове и единното прилагане на закона“, каза по повод рекордните приходи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов.

www.infoz.bg  www.infoz.bg