Кризисен център „Самарянска къща“ – 18 години сигурност в защитено пространство

Кризисен център „Самарянска къща“ е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

В Кризисния център основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие, социално и психологическо консултиране.

На 14 януари, 2022 г., Кризисен център „Самарянска къща“, управляван от Сдружение „Самаряни“, навършва 18 години!

Хората от екипа на сдружението казват:

18 години, десетки работещи в Кризисен център „Самарянска къща“ – ръководители, социални работници, психолози, експерти, супервизори, юристи, социални сътрудници, шофьори, специалисти в областта на счетоводството, маркетинга, работата с доброволци и др., сме заставали до хора от всяка възраст, пол и социален статус, пострадали от насилие, и сме ги посрещали, утешавали, превдигали, подкрепяли, информирали, консултирали, придружавали, наставлявали, вдъхновявали, обслужвали, носили, транспортирали, изпращали… хиляди дни… Слушали сме внимателно думите им, бърсали сме сълзите им, борили сме се за отстояване на достойнството им, посредничили сме им, за да получат необходимата им грижа и подкрепа, неотклонно сме стояли рамо до рамо с тях за завеждането на дела в защита на правата им... стотици пъти… Посрещнали сме и сме осигурили защита и сигурност за 777 жени и деца, в „Самарянска къща“, от 2004 г. до сега… жени и деца, пострадали от насилие, доведени до състояние на безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие… често от най-близките им хора – партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители…

18 години екипът на Кризисен център „Самарянска къща“, с подкрепата на Община Стара Загора, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме заставали и отстоявали правото на всяка жена, дете, семейство… на живот без насилие, всеки ден с разбиране, уважение, грижа, съчувствие и доброта, чрез оказване на подкрепа и помощ, като споделяме надежда и вяра, вдъхваме доверие и сила, към промяна и вдъхновение за един нов живот, изпълнен с любов...

Всички предоставяни в Кризисния център услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.

При предоставяне на услугата кризисен център се спазва утвърдената методика от Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. С всички тези дейности, организирани при предоставяне на услугите, се цели да се повишат социалните умения на пострадалите, да се развие личностния им потенциал и вътрешните им емоционални ресурси, за да успеят те да преодолеят травмата, да се възстановят и да продължат пълноценно живота си след преживяното травматично събитие.

Към Кризисен център „Самарянска къща“ функционират следните звена: „Кризисно настаняване“, „Приемна за подкрепа“, „Консултативни линии“ и „Терапевтични и корекционни програми“.

Сдружение „Самаряни“ се стреми винаги в своята дейност към иновативни подходи, които да отговарят на изискванията на времето и потребностите на хората, за да бъде увеличен ефектът при оказване на подкрепа и помощ. Затова и в новия тригодишен период на предоставяне на социалната услуга Кризисен център „Самарянска къща“, екипът е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване на звено „Консултативни линии“. Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042 641111, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.

За рождения ден на Кризисен център „Самарянска къща“, екипът на Сдружение „Самаряни“ ще изрази своята сърдечна благодарност с малък, но сърцат жест, към 17 служители, 18 партньори, 39 индивидуални и 20 корпоративни дарители, както и 20 доброволци, всеки един от които е допринесъл за промяна, подкрепа и сигурност в защитеното пространство – „Самарянска къща“.

Тортата, по случай 18-годишния юбилей, ще се бъде разрязана в тесен професионален кръг, в Централното управление на Сдружение „Самаряни“, където в задушевна атмосфера, сред колеги, всеки ще сподели спомени, очаквания и вдъхновяващи мечти!

18


Сдружение с нестопанска цел „Самаряни“

Сърца, пълни с огромен ентусиазъм и вяра*

„Самаряни“ възникна през 1998 г. като неформално обединение на група млади хора от град Стара Загора, без намерението за създаване на организация, но с вдъхновение и осъзната, ясна мисия – да помогнем заедно на десетките деца на улицата в града ни.

Те спяха в подлеза или в пещта на локомотива, в парка пред жп гарата в Стара Загора. Носеха на гърба си всичките дрехи, които притежаваха – завити в пластове мръсни парцали, които просто изхвърляха, когато ставаха твърде корави за носене... Бяха деца, на видима възраст 9 – 12 години, чийто пол не можеше да се разбере... Денем просеха, ровеха по кошовете за препитанието си, извършваха дребни кражби или ниско платени услуги, за да имат своя залък хляб за деня, ако успееха. Нощем спяха, скупчени под стари одеяла и юргани, сред собствените си нечистотии, често дрогирани до припадък от дишането на лепило и бронз; с травми, причинени от случайно преминаващи или злоупотребяващи с тях хора.

Трудно е да си представиш, че млад човек може да се заинтересува сериозно от проблемите на тези децата, които всеки ден среща да скитат и просят по улиците. Смята се, че това не е работа на обикновения човек (още по-малко младия), а на държавата. Ето защо ние, като група млади хора се опитахме да помогнем на безнадзорните деца от града, в очите на част от съгражданите ни това изглеждаше алогично, да не кажем неуместно, и дори подозрително… Но тогава, по улиците, ние се сблъскахме с болката и страданието на тези деца и това беляза целия ни съзнателен живот занапред, водейки ни по пътя на добротворството... Животът ни беше преобърнат, не от лекциите в университетите, в които учихме тогава, и не от учебниците по социална работа, хуманизъм и вяра, а от разтърсващия сблъсък с децата по улиците на нашата Стара Загора.

През април, на тази начална за нас 1998 г., започнахме да издирваме живеещите на улицата деца. Ежедневно, по двама доброволци от групата ни посещаваха местата, където децата прекарват голяма част от времето си. Опитвахме се да спечелим доверието и приятелството им. Разговорите с малчуганите бяха най-вече за нещата, които вълнуват всяко от тях – защо е попаднало на улицата, има ли приятели, кой му помага, защо не иска да се прибере вкъщи, как се прехранва, къде нощува? Провеждахме с тях импровизирани уроци и игри, търсехме помощта и на полицията, и на тогавашната „Бърза помощ“, когато имаше нужда... Носехме им и чисти дрехи, които те с радост приемаха… От първия ни дарител – Фондация „Самарянска дейност“, Германия, бяха осигурени средства за купони, срещу чиято стойност всекидневно децата получаваха закуска и хляб от малък павилион в града, собственост на местна фирма, която и до днес продължава да подкрепя дейността ни, за което сме безкрайно признателни и благодарни.

Така започна всичко… преди малко повече от 22 години… Общото ни решение – без да имаме много опит, но със сърца, пълни с огромен ентусиазъм и вяра – след месеци наред доброволна дейност сред децата, живеещи на улицата, ни доведе в края на октомври 1998 г. до учредяването на неправителствена организация, която на 14 декември вече беше регистрирана официално като Фондация „Самаряни“. А после, след още почти четири години, заедно с още няколко присъединили се към нас приятели и съмишленици – на 20 ноември 2002 г., организацията ни беше пререгистрирана като Сдружение с нестопанска цел „Самаряни“ за осъществяване на дейности в обществена полза.

Първите шест години дейността на „Самаряни“ беше посветена почти изцяло на децата от улицата. Чрез сътрудничество с Общината, Полицията и други държавни институции и организации беше разработен механизъм за взаимодействие за справяне с феномена „деца на улицата“. Отне ни месеци и години преди тези деца да се откъснат от мъчителното си минало, да се върнат отново в домовете при семействата си, а после и в училище; да посетим с тях лунапарк, да отидем заедно на море, дори – да се хранят с нас в ресторант. Но тяхното бавно и трудно преобразяване беше започнало… и както пеперудите, те се измъкнаха, сякаш от какавида, от своите пластове парцаливи дрехи и постепенно се превърнаха в усмихнати и общителни хлапета... За съжаление, не всяко дете успя да продължи напред… Някои попаднаха в затвора, други бяха въвлечени в трафик на хора зад граница, а някои от тях дори загинаха... Станахме свидетели на десетки мъчителни истории, които биха накарали всеки нормален човек да се откаже от подобна мисия... Мисия, която е не просто „нелека“, а буквално на моменти е съкрушаваща и разтърсваща до дъното на душата – многократно, с всеки погубен човешки живот, за който не си успял да се пребориш...

Днес децата, с които работихме преди години, вече са големи хора. Да, сред тях има и такива с трагична участ, но има и други, които създадоха семейства благополучно, имат собствени деца, придобиха професия и работят – продължават напред в своя живот… Каниха ни на сватбите си, споделяхме с тях миговете на щастие от раждането на децата им, понякога дори някои от тях успяваха да се присъединят към нас в помощ на някой друг, изпаднал в нужда.

След създаването на организацията, последваха години, в които развихме постепенно 11 различни услуги в подкрепа на всякакви уязвими групи и общности: Дневен център за работа с деца на улицата; Дневен център за социална и образователна подкрепа; Кризисен център „Самарянска къща“; Консултативен център; Център за обществена подкрепа; Звено „Майка и бебе“; Център по приемна грижа; Наблюдавано жилище; Нископрагов център за превенция на ХИВ и СПИН; Консултативно-информационен център „Самаряни“; Общностен център „Къщата на семейството и общността“.

И днес в „Самаряни“ продължаваме да развиваме дейности в някои от тези направления. Поддържаме най-големия в страната Кризисен център за жени и деца, пострадали от насилие – „Самарянска къща“. Осигуряваме подкрепа за младежи, напускащи различни социални институции, както и такива, останали без семейна подкрепа, чрез т.нар. „Наблюдавани жилища“. Предлагаме терапевтична помощ за деца, станали жертва на училищен тормоз, или за деца с агресивни прояви в Консултативно-информационен център „Самаряни“. Всяка година организираме по няколко безвъзмездни кръводарителски акции. Оказваме подкрепа на нови организации или неформални групи, готови да влеят своите сили в нови каузи… През последните 5 години, в резултат на получената широка обществена подкрепа и получените финансови дарения относно обявените от Сдружение „Самаряни“ две основни каузи: „Детството не бива да боли!“ и „Любовта не бива да боли!“, са осъществени много и различни дейности в подкрепа на деца и жени, преживели или станали свидетели на насилие, като по този начин са посрещнати множество специфични техни нужди, благодарение на споделеното доброволчество, дарителство и партньорство...

За период от над 22 години, в рамките на развитите досега 11 различни програми, организацията има осъществени общо над 90 проекта и инициативи с обществена значимост в подкрепа на уязвими групи деца и семейства, на стойност над 8 милиона лева, за осъществяването на които са работили съвместно над 250 души.

През всички тези години ние, екипът на „Самаряни“, с подкрепата на съмишленици, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме заставали редом до деца, млади хора и семейства в тяхното страдание, всеки ден – с разбиране, уважение, грижа, съчувствие и доброта, за да оказваме подкрепа и помощ, да споделяме надежда и вяра, да вдъхваме доверие и сила, чрез водителство към промяна и вдъхновение за един нов живот, изпълнен с любов… Вълнуваме се всеки един ден да придружаваме хората, с които животът ни среща, в първите им стъпки с надеждата за тяхното по-добро утре, да ги подкрепяме в това да успяват и да вярват в промяната, която докосва живота им, като преоткриват своите възможности, дарби, таланти и намират сили за пътя напред... Това е мисия, която ежедневно предизвиква целия ни самарянски екип да намира нови възможности, да привлича нови ресурси за подкрепа и да осъществява нови партньорства с институции, бизнес и доброволци.

Основната мисия на Сдружение „Самаряни“ и досега е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на различни услуги, които са основани на реални потребности, съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации, подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие, повишават или възстановяват социални функции, осигуряват помощ за предотвратяване на възможни последствия.

Ежедневно, в продължение на повече от 22 години, всички ние от екипа на Сдружение „Самаряни“ – ръководители, социални работници, психолози, доброволци, насочваме усилия в подкрепа на децата и техните семейства. Работим с всички сили, за да може всяко дете да има право на бъдеще, любов, семейство, защитена и сигурна среда; за да може всеки млад човек да успее и да намери своето място в нашата общност; за да може всяко семейство да се справи с предизвикателствата на живота и да отгледа децата си... Ние сме екип от вдъхновени личности, които вярват, че всяко усилие си заслужава, за да се случи тази промяна, която носи бъдеще за децата, младежите и семействата. Затова и част от нашата мисия е да вдъхновяваме и старозагорската общност, като я приканваме и увличаме в това да участва в подкрепа постигането на трайна промяна, добруване и повишаване благосъстоянието на всеки детски живот...

Стотици са разтърсващите историите, които могат да бъдат споделени от всеки един от нас, част от екипа на „Самаряни“... Хиляди невъобразими трудности бяха преодолени, за да можем да помогнем на стотици хора да променят съдбата си и да поемат по нов път в своя живот... И днес, след повече от 22 години от създаването на организацията ни, екипът ни все още е пълен с решителността да пресътворява докрай, в реални дела, притчата за добрия самарянин, с която в началото ние решихме да обвържем името си – „Самаряни“. Избрахме го като изразител на основната идея на екипа ни – християнско милосърдие и грижа за онеправданите и пренебрегнатите от обществото деца и всякакви други групи от хора. Примерът на добрия самарянин от притчата, записана в Евангелието от св. Лука в Библията, е станал стандарт за редица добродетели – милосърдие, социална ангажираност, ефективна помощ за онеправданите и отхвърлените, обществена подкрепа, висок морал. Екипът на организацията ни взе решение тя да носи името „Самаряни”, с желанието да популяризираме и разпространяваме именно тези ценности и добродетели и да се стремим да ги прилагаме в работата си с деца и семейства в нужда. А другата съществена причина за избора на нашето име беше да изразим своята признателност към първата хуманитарна организация, която подкрепи финансово началото на нашата дейност – Фондация „Самарянска дейност“, Германия, носейки частица от нейното име в знак на благодарност. Благодарение на нейното приятелство и партньорство, „Самаряни“ успя да постави началото на една благородна мисия, насочена към облекчаване на страданието и болката в живота на много деца и към оказване на подкрепа за тяхното развитие.

Самарянството има дълбоки исторически корени още от края на XIX век в град Стара Загора, свързани с дейността на три изключително значими самарянски дружества – старозагорското благотворително дружество „Добрий Самарянинъ“, основано на 3 март 1899 г., както и червенокръстките дружества „Самарянка“, основано на 9 декември 1910 г. и „Самарянин“, основано на 15 декември 1911 г. На техния вдъхновяващ пример стъпваме и ние като организация, следвайки нашата мисия – да оказваме своевременна помощ и подкрепа на децата и семействата в трудни житейски ситуации, и заедно с тях – творим общо над 120-годишна история на самарянството в България.

През 2011 г., като своеобразно продължение на самарянската идея, Сдружение „Самаряни“ учреди Годишните награди за добротворство „Добрият Самарянин“, които присъединиха град Стара Загора и региона към световните инициативи, свързани с развитието на местното културно-историческо и духовно наследство.

Идеята за ежегодния конкурс, който се реализира като доброволен проект, е да търси и издига примера на хора, заслужаващи всеобщо обществено уважение и признателност, вследствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или група от хора. Наградата сама по себе си представлява уникално произведение на изкуството. Неин автор е местният художник Иван Костов. В своята интерпретация, авторът пресъздава сцената на самарянството и вижда добротвореца по уникален начин – от една страна, той е обикновен човек, притекъл се на помощ на нуждаещия се, а от друга, помагайки, той се доближава до ангелите – докато оказва помощ, му израстват криле… Скулптурата му е предметен символ на признателността ни, като се присъжда само на човек, истински заслужил титлата „Добрият Самарянин“.

Инициативата бързо получи широко обществено внимание и подкрепа от всички ключови институции в региона. В периода 2011 – 2019 г., в рамките на Годишните награди „Добрият Самарянин“, са проведени 9 церемонии; получени са 81 индивидуални и групови номинации; избрани са 9 носители на голямата награда „Добрият Самарянин“ и 10 носители на отличието на общността „Добрият Самарянин“; връчени са 2 извънредни награди – една за изключителен принос и една за геройство без граници (посмъртно). Изработено е юбилейно издание на статуетката „Добрият Самарянин“ с позлатени криле. Създадена е песен, посветена на добротворците – „Песен за добрите самаряни“. Издадена е пощенска марка „Добрият Самарянин“. Брандирана е специална пощенска кутия, поставена на сградата на Централната поща в Стара Загора. Зароди се прекрасната идея за изграждането на монумент „Добрият Самарянин“, за който вече е създаден предварителен проект.

През 2020 г., белязана с драматизма на световната ковид пандемия, всички ние – Сдружение „Самаряни“ и партньорите от Обществения инициативен комитет, счетохме, че Годишните награди „Добрият Самарянин“ трябва да изразят нашата всеобща човешка признателност към всички медици на първа линия, които спасяват живот ежедневно. Добрият самарянин беше разпознат в личността на проф. Лилия Пекова – началник на Клиниката по инфекциозни болести към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора – един обединяващ образ на цялата медицинска общност, посветена на борбата с ковид.

В Книгата на доброто са записани и имената на всички други носители на годишната награда „Добрият Самарянин“ през годините досега: Стефан Стойчев, спасителят от автомагистрала „Тракия“; Мануела Малеева и д-р Бруно Франие, благодетелите, подкрепящи деца с ортопедични проблеми в затруднено положение; Мария Попова, превърнала се в майка за момче от институция; Милен Минков, спасил удавник в бесните вълни на Ахтополския залив; Красимир Иванов, спасил живота на възрастен мъж; Мария Жекова, дарила имот в полза на талантливи деца; Таня Славова, превърнала се в ангел-спасител за младо момиче; Петко Димов, който не се поколеба да се хвърли в езеро „Загорка“, за да извади давещо се дете, и Теодор Тодоров, който спаси млад мъж след автомобилен инцидент и появата на смъртоносна волтова дъга; за изключителен принос – Джонатан и Даниела Августин, за подкрепата им към бездомните деца и техните семейства и развитието на самарянството в региона; за геройство без граници (посмъртно) – Пламен Петков, който спаси 5-годишно момиченце, но загуби живота си в ледените води крайна плажа в Западен Уитеринг, Южна Англия.

Навсякъде край нас има подвизи и те трябва да бъдат разказани! На добротворците е определено да ги извършат, а на нас –
да ги отличим и да предадем на бъдещите поколения!...

Пътят, който извървяхме до днес, ни срещна с безброй много интересни и сърцати хора, които оставиха незабравима следа в живота ни.

Семейство Джонатан и Даниела Августин, благодарение на които намерихме приятели и съмишленици и зад граница – международни хуманитарни организации като американската благотворителна организация Фондация „Деца на света“ и европейската организация „Самарянска дейност“, Германия, както и много индивидуални дарители. С тяхната морална и финансова подкрепа успяхме да направим първите си крачки като организация, да поставим основите на дейността на сдружението по отношение дългосрочната грижа за десетки деца и семейства в нужда, получихме и възможност да имаме „Самарянска къща“ – едно защитено място, където успяхме да подкрепим стотици деца и жени, пострадали от насилие… Оставаме им завинаги признателни и благодарни...

Забележителният Димитрий-Иван Евстатиев Паница – Дими Паница (1930 – 2011), който ни окуражи и окрили в първите ни крачки в подкрепата ни за децата на улицата в Стара Загора...

Един човек с дълбоко убеждение за мисия и вяра в доброто у отделния човек, който не е изоставил нито една кауза, която е започнал, и за повечето свои начинания е успял да осигури обществена подкрепа, като във всичко е влагал личен пример и спестявания. Той беше един от крепителите на уважаващата достойнството грижа за децата на улицата от района на Софийската Централна гара, поради което в своите първи стъпки в подкрепа на децата на улицата в Стара Загора, избрахме да се срещнем с него и подкрепата му, която получихме тогава, беше истински вдъхновяваща.

Голямата българска певица Ваня Костова и синът ѝ – Боян Михайлов, композиторът Валери Костов и поетът Пламен Бочев, които докоснати от добротворството на десетките тихи герои на нашите дни, създадоха заедно „Песен за добрите самаряни“, специално за тях… За първи път песента бе изпълнена на откриването на номинациите за наградата „Добрият Самарянин“ 2012 г., а вдъхновение за създаването ѝ г-жа Костова черпи от връчването на първата награда „Добрият Самарянин“ 2011 г., когато тя и синът ѝ бяха официални гости и изпълнители.

Незабравимо ще остане за нас и гостуването на Тамара Бъртън, внучка на Джон Атанасов, в създадения от нас Дневен център за работа с деца на улицата. Сигурни сме, че то остави траен отпечатък в живота на всички деца на улицата, с които тогава тя се срещна и игра, а после заедно с тях посади елхата, която все още се извисява пред Централното управление на „Самаряни“ и ни напомня за всички тези деца, за началото ни, за всяка една от изминалите години, на които дървото стана безмълвен свидетел, растейки мълчаливо до нас.

Ще ги помним винаги – всички изброени, както и тези, които остават незаписани тук, на листа… Списъкът е много, много дълъг и остава написан дълбоко в сърцата ни, изпълнени с признателност и благодарност към всички тях за получената подкрепа, за вдъхнатите надежди, за променените съдби, за сбъднатите мечти... Всички ние, от екипа на Сдружение „Самаряни“, поглеждайки назад, към извървения над 22-годишен път на организацията ни, оставаме истински и изключително, силно признателни и благодарни на тези наши приятели, партньори и съмишленици, които и до днес останаха верни на мисията и каузите ни и все още крачат редом до нас в пътя ни напред...

И искаме да запазим ентусиазма си и изпълнени с него да продължим да работим и занапред, опазвайки вярата си във възможното добро бъдеще за всяко дете и семейство, като неуморно...

„Помагаме на децата и техните семейства!“

Повече от 22 години...

ние правихме всяко добро, което можехме;

с всички средства, с които можехме;

по всички начини, по които можехме;

на всяко място, на което можехме;

по всяко време, по което можехме;

на всички хора, на които можехме;

толкова дълго, колкото можехме…

Така ще продължим и занапред!...

Не прочетохте никъде имената ни ли?... Ние сме – САМАРЯНИ!

По-важна за нас е следата, която ще оставим след себе си в живота на всички тези, до които се докоснем в нашия път...


Автор на есето: Иванка Иванова-Попова


* Текстът на есето за Сдружиние „Самаряни“ е част от книгата „Съвместности. Истории на неправителствени организации и неформални групи“ (издадена в края на 2021 г.), създадена по проект „Синергия на мрежата“. Издател на книгата е „Инфоз“. При създаването на книгата екипът на издателството работи по дейности, свързани с авторство, съставителство, редакция, художествено оформление и други.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg