Нови антиковид мерки влязоха в сила в област Стара Загора

Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Станимир Станков на територията на област Стара Загора се въвеждат временни противоепидемични мерки, които са в сила от 0 часа на 25 януари 2022 г. Преустановяват учебните занятия в присъствена форма на обучение до 28.01.2022 г. включително за учениците от V до XII клас.

high voltage

Със заповедта се нарежда също:

  • Преустановяване на дейностите в пенсионерските клубове на територията на общините до 08.02.2022г. включително.
  • Въвеждане на ограничения до 50% при капацитет (работна площ) и брой посетители в обектите и дейности, със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, при изискване за вход със „зелен сертификат“.
  • Въвеждане на работно време до 22:00 часа и изискване за вход със „зелен сертификат“ за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

За Дейностите извън горепосочените, са в сила разпоредбите за противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със Заповед РД-01-991/02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Областният управител на област Стара Загора трябва да организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на област Стара Загора, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема