Изпълнени инфраструктурни проекти с европейско финансиране в Стара Загора

През мандата 2011 – 2015 година Община Стара Загора изпълни проекти, финансирани с европейски средства, на обща стойност над 300 млн. лева. Това е изключително голям успех за общината, коментира Живко Тодоров по време на отчета си като кмет.

Тези пари не можеха да бъдат осигурени по друг начин – от данъците на хората или чрез субсидии от държавния бюджет. С тях се решиха много тежки проблеми, каза Живко Тодоров. Кметът на Стара Загора, чиито мандат завършва, посочи като пример в тази посока направеното при събирането и управлението на битовите отпадъци. И до сега те се изхвърлят на сметището в местността Мандра баир, но това не е екологично и се прави без законова регламентация. Целта е отпадъците да се оползотворяват и в бъдеще много по-малка част да се депонира. Предстои до края на 2015 г. да завърши строежът на депото за третиране на битови отпадъци (край с. Ракитница). Освен Стара Загора, то ще обслужва още 11 общини, а изграждането се финансира с 52 млн. лева. Ефектът от този проект ще бъде много голям – коментира Живко Тодоров.

Изпълнени проекти в Стара ЗагораДруг голям инфраструктурен проект е свързан с водоснабдяването и канализацията на Стара Загора. Кварталите „Кольо Ганчев“, АПК, с. Богомилово имат ново канализация и подменено водоснабдяване. Изградени са и други възлови съоръжения, отлагани през годините. Те отвеждат отпадните и дъждовните води на Стара Загора до пречиствателната станция.

Предстои обаче още много работа във ВиК сектора, каза Живко Тодоров. Тя е свързана предимно с подмяна на остарялата водопреносна мрежа. Сега подземните течове все още водят до голяма загуба на питейна вода, а ремонтите са свързани със заделяне на общински средства за оправяне на настилката на улици и тротоари след отстраняването на авариите. През следващите 5 месеца ще приключи проект за подмяна на подземната инфраструктура в квартал „Самара – три“. Стойността на проекта е 4,8 млн. лева. След това общината ще направи цялостно асфалтиране на улиците в квартала, ще се изградят тротоари, паркови зони и междублокови пространства, уточни Живко Тодоров. Същите процеси са планирани за квартал „Три чучура – север“ и други части на Стара Загора.

infoz autor  Илко Груев | www.infoz.bg

proekti stara zagora 02

Предстоящи дейности и проекти за подобряване на градската среда 

На подобна тема