Старозагорските народни представители от ГЕРБ искат допълнително над 30 млн. лева за инвестиционни проекти в три общини

Старозагорските народни представители от ГЕРБ искат допълнително над 30 млн. лева за инвестиционни проекти в три общини

Старозагорските народни представители от ГЕРБ Красимир Вълчев, Маноил Манев и Илиана Жекова депозираха предложение до председателя на Постоянната комисия по бюджет и финанси Любомир Каримански за изменения и/или допълнения на приетия на първо четене законопроект за държавен бюджет. Те предлагат увеличение на приходната част от данъка върху добавената стойност с 30 319 032 лева.

Средствата са за изпълнение на инвестиционни проекти, които са от обществена важност за жителите на общините Стара Загора, Казанлък и Раднево.

За община Казанлък се предлагат следните проекти, които имат техническа готовност за изпълнение:

1. Реконструкция на общински път и изграждане на велоалея от Казанлък до язовир Копринка. Този пътен участък е алтернативен за пътуващите граждани, но в момента той е неизползваем, поради лошото му състояние. При осъществяването на ремонта, хората, които пътуват по това направление, ще облекчат трафика по републиканския път 1-6. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 3 232 993 лева.

2. Цялостно възстановяване на парк „Северен“ (парк „Стадиона“) в Казанлък и изграждане на подземна техническа инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 3 022 009 лева.

3. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кънчево, община Казанлък. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 200 000 лева.

За община Раднево се предлагат следните проекти:

1. Изграждане на покрит общински пазар в Раднево. За осъществяването на идеята има изготвен проект, разрешително за строеж и към момента проектът е на етап отваряне на ценови оферти. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 1 319 671 лева.

2. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди на Община Раднево с мощност 600 kWh. Към момента е на етап предстоящо публично обсъждане. Общият индикативен бюджет на проектната идея е до 1 000 000 лева.

За община Стара Загора се предлагат следните проекти:

1. Изграждане на охранителен канал в кв. „Лозенец“ в Стара Загора. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 6 924 358 лева.

2. Облагородяване на района и изграждане на площадно пространство зад Универсалния магазин и Музея на религиите, което да отговаря на европейската визия на Стара Загора и да бъде хармонично свързано с парк „Пети октомври“. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 7 120 000 лева.

3. Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортното училище и общежитието към него в Стара Загора. Общият индикативен бюджет на проектната идея е 7 500 000 лева.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема