Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев – собственик на „Елфи Тех“ подписаха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев – собственик на „Елфи Тех“ подписаха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев – собственик на „Елфи Тех“ подписаха меморандум за сътрудничество, който ще обедини усилията на двете страни в направленията Агрохимия, Биофизика, Екология и Енергетика. Целта на сътрудничество е реализиране на общи проекти и инициативи.

Университетът и частната фирма запазват своята юридическа и финансова самостоятелност. Партньорството осигурява практическо обучение на студенти и докторанти, научно-развойна и приложна дейност и съответно трансфер на научните постижения в технологиите, както и лицензиране на общи патенти.

В направление Агрохимия учените и студентите ще работят върху почвения въздух като източник на хранителни за растенията вещества, органични торове и бактерийни торове.

Направление Биофизика включва работа върху активни кислородни форми, дисипативни структури и течно кристално състояние.

Направление Екология предвижда страните да си сътрудничат във физикохимична стабилизация и обеззаразяване на питейни води с озон; електролитна дисоциация и окисление за пречистване на отпадъчни технологични води с висок химично потребен кислород; интегрирани плазмено сорбционни процеси за преобразуване на въглероден диоксид в алкани; рециклиране на антропогенни и техногенни отпадъци; многочестотна, многомодова, модулирана технология, за акустична активност в контейнери и силози за зърно.

Плазмено катализационен синтез на метан от лигнитни въглища, пиролиза със стръмен фронт на термично разграждане на селскостопански отпадъци и торсионни термопомпени инсталации са компонентите, които включва направление Енергетика.

DSC 6148

DSC 6159 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема