На публично обсъждане представиха инвестиционно намерение за преработка на битови отпадъци чрез иновативна технология

На публично обсъждане представиха инвестиционно намерение за преработка на битови отпадъци чрез иновативна технология

В сградата на Община Стара Загора се проведе обществена дискусия, за набиране на мнения и идеи, относно инвестиционно предложение за бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане чрез енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци.

„Депото, което беше изградено в Ракитница е на предела на своя капацитет има възможност за експлоатация в рамките на максимум три години за нас е важно да имаме алтернатива. Алтернатива, но не на всяка цена. По-важно е от екологична гледна точка всичко да е както трябва и да бъде от полза за Стара Загора“, каза в началото на срещата зам.-кметът Йордан Николов.

IMG 7586

На общественото обсъждане Николай Тодоров, представител на фирмата представила инвестиционното намерение, разясни на присъстващите какво включва проектът. „Инвестиционно намерение включва изграждането на комплекс за сепариране на твърди битови отпадъци, неподлежащи на последващо рециклиране. За да не се изхвърлят на депото, европейските правила налагат до 2035 година да бъдат намалени до максимум 10 на сто депонираните отпадъци. Нашата технология ги третира в безкислородна среда чрез пиролизна диструкция извлича всички енергийни стойности от отпадъците, превръщайки ги в енергийни суровини като газ, пиролизно масло и пирокарбон, която се превръща в електрическа енергия“, обясни Тодоров. Той допълни, че годишната производителност на инсталацията от 55 хиляди тона на година.

Дискусията предизвика дебат, който ще продължи на 1 март (вторник) от 17:30 часа в зала „Петко Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107 с представяне на мултимедийна презентация, онагледяваща процеса на извършване на енергийното оползотворяване на отпадъците. Община Стара Загора отправя покана към всички заинтересовани страни за участие в Общественото обсъждане.

IMG 7591

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема