Медицинският факултет при Тракийски университет чества 40 години висше медицинско образование в Стара Загора

По повод на юбилея преподаватели и ръководството на Медицинския факултет към Тракийския университет засадиха в южната част на парк „Артилерийски“ 40 дръвчета. Начало на залесяването даде деканът на Медицинския факултет доц. д-р Юлиан Ананиев с думите: “В този град точно преди 40 години се е случило нещо, което не се е случвало от Пловдив до Бургас.

DSC 7756

Знаете, че тогава разкриването на Висшия медицински институт е било въпрос не само на желание, но и на борба между други големи градове, включително и близкостоящи като по този начин старозагорската общественост, хабилитираните преподаватели и ръководители на Медицинска академия, защото ние се появяваме в рамките на тогавашната Медицинска академия като Висш медицински институт, успяват да създадат Висш медицински институт – Стара Загора (ВМИ), а по-късно и Медицински факултет като част от Тракийския университет. Избрахме да засадим 40 дръвчета. На въпроса какъв е вида на 40-те дръвчета, те са различни дръвчета. Това обаче по някакъв свой начин показва, че разнообразието и било то не само на специалности, но и на хора, колеги работещи в различни научни направления, на студенти от повече от 30 държави в този факултет, показва една сплотеност и една възможност Медицинският факултет да го има както днес на 40 години, така надявам се и на 80, а защо не и на 100. Ние ще продължим да правим това, за което сме призвани!“

Символично първото дръвче, засадено от доц. Ананиев е от вида бреза, чиито терапевтични свойства са известни на медицината със своето положително въздействие върху хората и затова първите белодробни болници са се намирали в брезови гори. Символиката на брезата за Медицински факултет – Стара Загора е свързана и с цветовете на факултета – зелено и бяло.

В аулата на Медицинския факултет започна тържеството по случай 40 години от основаването на Медицински факултет. Доц. д-р Юлиан Ананиев приветства присъстващи, сред които бяха някои от деканите на факултета през изминалите 4 десетилетия, ректорското ръководство на Тракийския университет и деканите и директорите на на останалите структурни звена на Тракийския университет, доц. д-р Димитър Петков – председателят на Общото събрание на Тракийския университет, зам.-директорът по административни дейности на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович" доц. д-р Георги Минков, областният управител на Стара Загора проф. Наско Василев, зам.-кметът на община Стара Загора по образование, здравеопазване и социални дейности Иванка Сотирова, ръководителят на екипа по създаване на Университетската болница и неин заместник-директор в периода 1994 – 2000 г. д-р Богдана Димитрова.

Доц. Ананиев връчи юбилейни плакети на почетните гости, които ще бъдат изпратени и на всички медицински факултети и университети в България. Доц. д-р Юлиан Ананиев приветства присъстващите на тържеството с думите: „Уважаеми колеги, 40 години, погледнати през очите на един човек са повече от половината му живот, но пречупени през призмата на медицинското изкуство и наука са само прашинка в пясъчен часовник. Тази трудна и на пръв поглед непосилна задача нямаше да стане реалност без неоценимата помощ оказа именно от обществеността в град Стара Загора. Във всеки един момент от този път, пред хората създатели на тези катедри е имало изключително много трудности, Налагало се е да бъдат извършвани различни дейности свързани с организацията на, реорганизирането и преструктурирането на института.“

Доц. д-р Юлиан Ананиев направи обзор, като припомни, че Медицинският факултет на Тракийския университет е разкрит с решение номер 44 на Министерския съвет от 8 април 1982 година в Стара Загора, като Висш медицински институт в рамките на тогавашната Медицинска академия. Създаването му е продиктувано от необходимостта да се обезпечи с висши медицински кадри целият регион от Стара Загора до Бургас, а именно цялата Югоизточна България. Изграждането на материалната база се осъществява чрез реконструкция и разширяване на сградния фонд на тогава Полувисшия медицински институт и на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“. В началото на месец юли 1982 г. е назначен и първият ректор на Висшия Медицински институт проф. д-р Господин Господинов, който оглавява института до 1986 г. Ръководството на Медицинска академия и новоназначения ректор поемат една изключително голяма отговорност.

От септември 1982 г. е началото на първата учебна година. Следват мандата на на доц. Неделчо Георгиев (1986 - 1988), а през 1988 г. е избран следващия ректор в лицето на доц. д-р Григор Велев. От януари 1990 г. до октомври 1994 г. като първи мандат за ректор е избран доц. д-р Христо Чучков. В края на 1994 г. доц. д-р Христо Чучков е преизбран за втори мандат като ректор на Висшия медицински институт, достигайки до онази голяма крачка, в която Медицински институт се присъединява към семейството на Тракийския университет. С решение на Народното събрание от 17 юли 1995 г. на основание член 53, ал. 5. и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, както и законовите изисквания на Закона за Висшето образование е създаден Тракийския университет, в който се сливат двата институт, съществуващи в Стара Загора – Висшият медицински и Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина. Тези два института се преобразуват в три факултета, а именно във връзка с това през 1995 г. са проведени нови избори за ръководни кадри, като тогава последният ректор на Висшия Медицински институт проф. д-р Христо Чучков става и първият негов декан. По това време на този мандат се осъществява и едно от изключително важните неща, а именно преобразуване и преоценка на материалната и изграждане на собствена клинична база, уточниха от пресцентъра на Тракийския университет.

По повод празника пристигнаха поздравителни адреси и видео обръщения от бивши и настоящи преподаватели, студенти и ръководители на институции.

DSC 7715

DSC 7750

DSC 8147

DSC 8335

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема