Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход

Агротроника, управление на smart ферма и зелен преход – това са само част от технологиите на бъдещето, които се дискутираха на кръгла маса, организирана от Тракийския университет и организаторите на изложението „БАТА Агро“ на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход – регионални перспективи на глобални приоритети“.

Събитието се проведе на 20 май 2022 г. и беше част от програмата на специализираното изложение за агротехника. То беше открито от доц. Нели Грозева, зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Дарина Заимова от Стопанския факултет на университета.

Основните теми на презентациите и дискусиите бяха ангажирани с продоволствената сигурност, зелената икономика, а също и с възможностите на бизнеса за реализиране на устойчив и приобщаващ регионален растеж. Дългогодишното сътрудничество на Тракийския университет с Българската асоциация на търговците на агротехника, Българската стопанска камара, „Аквапоникс България“ ЕООД и Go-up business incubator дава нови перспективи в контекста на зелената трансформация и преориентиране на регионалната икономика. Показаха се примери за изпълнени съвместни проекти и постигнати резултати. Партньорските организации от академичните среди: Лесотехническия университет в София и Аграрния университет в Пловдив, представиха ключови проекти и национални научни програми с пряка полза за интелигентен и устойчив селскостопански сектор.

Тракийският университет представи и новите магистърски специалности – „Агротроника“ и „Биобазирани индустрии и устойчив растеж“, както и новия международен проект Greenanimo, по който университетът е водещ координатор. Това е един от най-новите проекти, изпълняват чрез Националната програма „Европейски научни мрежи“, мярка „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

DSC 0997

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема