ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишна профилактика на съоръженията си

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишния планов ремонт на мощностите си от 20 юни 2022 г. Ремонтните дейности, за които се ангажират допълнително и външни изпълнители, ще се проведат при най-строги мерки за безопасност на съоръженията и на над 1000 души, които ежедневно ще работят на територията на централата. От началото на годината до края на май ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила близо 12% от произведената в страната електроенергия.

Това е потреблението на над 1 400 000 български домакинства за този период. Генерираното през първите пет месеца на годината електричество е с 21% повече в сравнение със същия период на 2021 г.

„Грижим се съоръженията да бъдат в най-добро техническо състояние, за да може да работят надеждно и ефективно. Като една от най-големите производствени мощности в България, централата е ключов компонент от енергийната система на страната и нейната роля е особено важна при големи натоварвания и извънредни ситуации. Трябва винаги да сме в отлична форма“, обясни инж. Александър Желев, Главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Профилактиката на съоръженията гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия. Организацията на дейностите е съобразена с предварително изготвен анализ за функционалността на мощностите в предходни периоди и план за приоритизиране на необходимите ремонтни работи.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

CG Maritsa East 31

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема